15 Europese landen bannen GMO-voedsel, wanneer volgt Nederland?

ZEGNEEGMO

Polen is het vijftiende Europese land dat officieel bekend heeft gemaakt dat het een GMO-vrij land wordt. Waarom verbieden deze vijftien landen GMO-voedsel? Wat is er zo gevaarlijk aan GMO-voedsel? En wanneer volgt Nederland?

Genetically Modified Organism
GMO staat voor Genetically Modified Organism, in het Nederlands ook wel GGO (Genetisch gemodificeerde organisme) genoemd.
Het genetisch modificeren betekent het door de mens handmatig en gericht veranderen van genen (DNA-structuur) van een organisme, met als ”doel” de eigenschappen zo te veranderen dat het bijvoorbeeld beter bestand is tegen ziekten, langer houdbaar is of beter tegen droogte kan, voor uiteindelijk een grotere oogstopbrengst (en dus meer winst).
Niks mis mee zou je zeggen, maar er is een reden waarom de landen: Duitsland, Frankrijk, Rusland, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Slovenië, Servië, Kroatië, Letland, Schotland, Wales, Litouwen, Ierland, en nu ook Polen GMO verbieden, en daar wordt je niet gelukkig van.

Wat is er zo gevaarlijk aan GMO?
Talloze studies tonen aan dat GMO-voedsel serieuze gezondheidsproblemen tot stand brengen, en de nodige risico’s voor het milieu met zich meebrengen. Het is uiterst belangrijk dat we bewust worden van de risico’s ervan. De onafhankelijke studies toonden aan dat GMO-voedsel voor diverse complicaties in ons lichaam kan zorgen, waaronder:

  • kwaadaardige tumoren (kanker)
  • orgaanschade
  • maag- en darmproblemen
  • cholesterolen insulineproblemen
  • versnelling van veroudering

In onderstaande video wordt op een heldere manier duidelijk gemaakt wat voor gevaren GMO-voedsel met zich meebrengt. Toen deze video (in 2009) gemaakt werd, was er nog veel onduidelijkheid over de gevaren van GMO voor het menselijk lichaam. Ondertussen hebben diverse onafhankelijke onderzoeken aangetoond, dat GMO-voedsel serieuze gezondheidsproblemen tot stand brengen. De vijftien Europese landen hebben het immers niet voor niets verboden gemaakt.

 

Problemen in Nederland
Nederland heeft al jaren te kampen met een mestoverschot door een veel te grote veestapel, die ook over de grens voor grote problemen zorgt: ons vee wordt gevoerd met veevoer dat in Noord en Zuid-Amerika wordt verbouwd. De productie van voer voor Nederlandse koeien gaat ten koste van de natuur daar.

De landbouwsector is de grootste aanjager van het klimaatprobleem. Dat komt vooral omdat vlees een veel te dominante plaats inneemt in ons menu: vleesproductie kost veel energie. Eerst moeten granen verbouwd worden om als voer te dienen, voordat deze granen worden omgezet in vlees. Het verbouwen van veevoer zoals soja gaat ten koste van de bossen. Daarnaast kost het produceren van kunstmest –voor dat voer- veel energie. Landbouwsubsidies, wetenschap en financiering door banken zijn vaak zó ingericht dat ze deze destructieve landbouw stimuleren. Meer gif, kunstmest, verlies van biodiversiteit, etc.

Ook is Nederland de grootste groente-zadenexporteur. Daarom moeten juist wij extra voorzichtig zijn met het manipuleren van zaad. De verschillende onderzoeken die hebben uitgewezen dat gemanipuleerd zaad diverse complicaties voor het menselijk lichaam kan veroorzaken, moeten ons wakker schudden.
Wij moeten verantwoord met ons zaad omgaan, voordat we onszelf en een groot deel van de wereldbevolking ziek maken, als de grootste groente-zadenexporteur.

TTIP
Zaterdag 10 oktober j.l. hebben honderdduizenden mensen in alle grote steden in Europa gedemonstreerd tegen het Transatlantic Trade & Investment Partnership (TTIP) en het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). Ook in Amsterdam kwamen er ruim 7000 mensen bij elkaar om te demonstreren tegen de handelsverdragen. Tegelijkertijd werden er bijna 3,3 miljoen handtekeningen van bezorgde Europese burgers aangeboden aan de Europese Commissie. In Nederland duurde het even voordat de burger besefte wat deze “handelsverdragen” nou écht betekenden.

Minister van Buitenlandse Handel, Liliane Ploumen, vindt dat het in belang van Nederland en Europa is om het handelsverdrag zo snel mogelijk door de Europese Commissie te krijgen. Ondanks de grote bezwaren van o.a. vakbonden en milieubewegingen, verwacht de minister dat het TTIP-handelsverdrag in 2016 ”gewoon wordt ingevoerd”.
Aan de andere kant van de oceaan is een soortgelijke “wurgverdrag”, het Trans-Pacific Partnership (TPP) reeds in werking getreden. Door het bereiken van dit TPP-akkoord kan Barack Obama vanaf nu zijn ogen gaan richten op Europa.

Reuters
3 oktober 2015 was de deadline. Landen binnen de EU moesten voor die datum een melding geven indien ze geen interesse hadden in GMO-zaden. Daar is een lijst van opgesteld, en die lijst is doorgegeven aan de grote bedrijven die GMO-zaad produceren, waaronder de grootste: Monsanto.
Nederland zat ook tussen die landen. De vermoedens dat ook de Nederlandse media flink gefinancierd worden door grote multinationals als Monsanto, worden ondertussen steeds sterker. Niet om te liegen, maar om gewoon stil te blijven. Normaal plukken de Nederlandse media maar al te graag artikelen van persbureau Reuters, maar besloten massaal om dit bericht erover te negeren.

Petitie
Op dit moment is het in Europa nog niet toegestaan om GMO-voedsel aan mensen te verkopen. Wel zien wij een steeds sterker wordende lobby in Europa om wel GMO op grote schaal toe te laten, in bijvoorbeeld het eten van mensen. Daarom verbieden steeds meer Europese landen GMO-voedsel voordat deze lobby haar zin krijgt.
Mocht het ”worst case scenario” gebeuren, en het TTIP-verdrag komt erdoorheen, dan wordt het voor Nederland onmogelijk om aan te sluiten bij de vijftien landen die ons al voorgingen.
Dit is het juiste moment om onze ”volksvertegenwoordigers” duidelijk te maken dat wij, de Nederlandse bevolking, in een GMO-voedsel-vrij land willen wonen. Nu én in de toekomst.

Landbouw zonder gemanipuleerde planten en giftige bestrijdingsmiddelen levert gezond voedsel op voor mens en dier. Dat vijftien Europese landen ons al voorgingen maakt het des te belangrijker, dat ook wij niet achter kunnen blijven in deze positieve ontwikkeling.

De overheid moet GMO-voedsel zo snel mogelijk moet verbieden in Nederland, voordat grote multinationals (Monsanto bijv.) de voedselmarkt in Nederland over kunnen nemen, en de schappen in de Nederlandse supermarkten overspoeld worden met GMO-voedsel.

We moeten nu in actie komen, voordat het te laat is!

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]