Aanstaande zaterdag: Massademonstratie tegen TTIP in Amsterdam!

ttip_demonstratie

Nooit eerder hebben zoveel Europeanen samen hun stem laten horen door middel van een petitie. De Europese Commissie in Brussel heeft gisteren het recordaantal van 3 miljoen handtekeningen in ontvangst genomen.
Dit laat duidelijk zien dat de Europese bevolking zich zorgen maakt over het aankomende TTIP-verdrag. En terecht! Maar hoe zit dat met de Nederlandse bevolking? Geven wij om de toekomst van onze gezondheid?

Wat is TTIP?
De Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is kort gezegd een handelsverdrag tussen de EU en Verenigde Staten die ervoor zorgt dat alle handelsbelemmeringen tussen beide handelsblokken worden weggenomen. Alle Nederlandse- en Europese regels die ervoor dienden om de consument en milieu te beschermen, en waar generaties jaren voor gestreden hebben in Europa, komen op de tocht te staan. Door die regels weg te nemen, krijgen bedrijven nog meer ruimte om winst te maken. Ten koste van onze gezondheid en het milieu.

[adinserter block=”1″]

Grote multinationals profiteren, burgers de dupe
De drie miljoen bezorgde Europeanen dringen er bij de Europese Commissie op aan dat de onderhandelingen over het ingrijpende handelsverdrag TTIP gestaakt moeten worden.
De bedoeling van TTIP is de handelsregels tussen Amerika en Europa te versoepelen. Lijkt een goeie deal, maar niet als er Europese verworvenheden op het gebied van volksgezondheid en milieu sneuvelen. Hormonen in vlees, giftige stoffen in kleding of GMO-voedsel… praktijken waar we in Europa eindelijk vanaf zijn, kunnen zomaar terugkeren met TTIP. Bovendien gaat het proces er niet erg democratisch aan toe: het Europees Parlement mag aan het eind van de onderhandelingsrit alleen een klap geven op de complete overeenkomst.

Waarom is TTIP zo gevaarlijk?
In Europa worden strenge eisen gesteld aan producten om consumenten, werknemers en het milieu te beschermen. Zo mogen voedsel en kleding met gevaarlijke pesticiden of hormonen niet in Europa worden verhandeld. Het TTIP-handelsverdrag gooit al deze afspraken overboord: als een democratisch genomen besluit de betreffende multinationals niet goed uitkomt en hun winsten daardoor in gevaar komen, kunnen de multinationals in kwestie besluiten dit aan te vechten.

Dit kan dankzij een clausule in het TTIP-handelsverdrag waarmee multinationals die zich benadeeld voelen, schadeclaims kunnen indienen tegen een staat. Deze rechtszaken worden gevoerd in een besloten rechtbank, buiten de gebruikelijke paden om.
En wanneer de rechtszaak gewonnen wordt door een multinational… juist! Dan mogen wij, de belastingbetaler, opdraaien voor de enorme claims en kosten.

Meer informatie over het TTIP-handelsverdrag vind je hier

10 oktober: Massademonstratie
We moeten nu in actie komen om te zorgen dat TTIP niet zonder instemming van de burgers van Europa in achterkamertjes wordt afgetikt. Daarom verzet De Stille Waarheid zich samen met 390 maatschappelijke organisaties (waaronder Greenpeace, FNV en milieudefensie) tegen TTIP, en daar kan jij aan mee doen!

Kom a.s. zaterdag 10 oktober naar de grote manifestatie tegen TTIP, op het

Jonas Daniel Meijer plein, in Amsterdam!

Meer dan 11.000 mensen hebben zich inmiddels al aangemeld, en het groeit met de dag!
Zit je in een krappe (financiële) situatie? Koop HIER een goedkoop dagkaartje en kom met de trein!

Nooit eerder hebben zoveel burgers hun zorgen geuit over het beleid van de Europese Commissie. We hebben zo veel mogelijk mensen nodig. Sluit je aan, en nodig je vrienden en familie uit om het ook te doen.
De media heeft bewezen maar één kant te kiezen, en die is duidelijk niet de onze!
De Nederlandse bevolking wordt nauwelijks geïnformeerd over het TTIP-handelsverdrag, terwijl de toekomst van niet alleen onze generatie ervan afhangt, maar ook die van de generatie’s na ons. De media zal voordat de demonstratie zal plaatsvinden niks erover schrijven, dus vergeet niet dit bericht te delen!

Laten wij dé generatie zijn waar de toekomstige generaties trots op kunnen zijn.

Zien wij jullie aanstaande zaterdag 10 oktober 2015 bij de grote manifestatie tegen TTIP?

Een beter Nederland begint bij jezelf.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]