Nederlandse politiek én media blijven zwijgen over laatste onderhandelingsfase TTIP.

TTIP

Na het slepende Griekse drama van afgelopen week, die op de voet werd gevolgd door de Mainstream Media in Nederland en elke dag hierover berichtte, ontvouwde zich aan de andere kant van de Atlantische Oceaan iets zorgwekkends en waar de Mainstream Media in Nederland geen aandacht aan besteedde. Een definitief handelsakkoord tussen de VS en de Europese Unie, de Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) komt door de recente ontwikkelingen in de VS beangstigend dichtbij. President Obama heeft van de Amerikaanse Senaat de volmacht gekregen om namens de VS te onderhandelen met de Europese partners. Deze ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat veel tegenstanders van het TTIP-handelsverdrag in de VS zoals vakbonden, milieu-organisaties en politici binnen de Senaat die zich fel verzetten tegen het handelsverdrag, buitenspel zijn gezet. Gesteund door Amerikaanse multinationals zoals Monsanto, Mc Donalds, Dow en ConAgra Foods zal Obama de onderhandelingen namens de VS in juli met Europa willen hervatten.

Wij van destillewaarheid zien hoe de Nederlandse bevolking één kant wordt opgeduwd door de Mainstream Media, als gevolg de gebeurtenissen van afgelopen week. Onderwerpen die er écht toedoen worden verwaarloosd en verliezen het contact met de burger in Nederland.

Het is heel belangrijk om juist bij grote gebeurtenissen verschillende nieuwsmedia extra aandachtig te volgen. Aangezien ingrijpende gebeurtenissen gebruikt worden om zonder toeziend oog van de bevolking verdragen en wetten door te drukken.

Fast-Track Authority
Afgelopen woensdag is bekend geworden dat de Amerikaanse Senaat akkoord gaat met de plannen om de Amerikaanse president Obama verregaande bevoegdheden te verlenen ter verbetering van de Amerikaanse onderhandelingspositie. Het feit dat Obama nu zonder verzet zijn laatste agendapunten kan doordrukken, is op zijn zachtst gezegd niet fris.

De Trade Promotion Authority (TPA) waar Obama de afgelopen jaren zo op hunkerde werd telkens met een overweldigende meerderheid afgewezen binnen de Amerikaanse Senaat. In de tussentijd werd er door Obama gewerkt aan de ‘Fast-Track Authority’ een variant waarmee hij dit keer wel tot overeenstemming kwam met de Democraten binnen de Senaat.

Transatlantic Trade and Investment Partnership
Sinds 1995 zijn de VS en Europa met elkaar in gesprek over het TTIP-handelsverdrag. De eerste onderhandelingsgesprekken tussen beide blokken werden destijds niet gevoerd door de politici maar door de multinationals. Besloten werd om een lobbygroep te vormen die vertegenwoordigd werd door 70 multinationals, genaamd Trans-Atlantic Business Council (TABC) die de onderhandelingen in het geheim konden doorvoeren, tot nu. De onderhandelingen tussen beide blokken bevinden zich in de eindfase. Vanaf 2013 is besloten om de burgers van beide blokken te informeren over de aankomende veranderingen. Langzaamaan kwam er steeds meer naar buiten over het TTIP-handelsverdrag en ging de politiek in Nederland zich hiermee bemoeien. Uit een eerder gepubliceerd rapport van de kritische denktank Public Citizen is gebleken dat de herzieningen die de TABC bij overheden in Europa voorlegden vooral gericht waren op het verwijderen van beschermingsmaatregelen zoals een aantal belangrijke sociale rechten, consumentenbelangen en milieufactoren. Dat de multinationals dit zagen als handelsbelemmeringen was al zorgwekkend, maar dat er destijds geen alarmbellen af gingen bij onze politici is nog zorgwekkender. Het Nederlandse volk mag zich nu écht gaan afvragen of het politieke ‘verzet’ tegen het TTIP-handelsverdrag in Nederland ook echt ‘oprecht’ is.

Nu Obama de volledige zeggenschap heeft gekregen van de Senaat om namens de VS op te treden bij de onderhandelingen, hoopt Obama dat de onderhandelingen over het TTIP-handelsverdrag in een stroomversnelling komen. De VS onderhandelt nu met de Europese Unie over een 12 Nation Pacific-Rim Trade Agreement. Ook landen als Japan, Maleisië, Mexico en Canada doen mee aan de onderhandelingen.

Nederlandse overheid liegt
Het opmerkelijke is dat het in Nederland zolang heeft geduurd voordat de bevolking geïnformeerd werd over het TTIP-handelsverdrag. Al voordat het Kabinet-Rutte I in Nederland aan de macht kwam, verschenen er in 2009 in de omringende buurlanden zoals Duitsland en België verschillende rapporten over de mogelijke gevolgen van het TTIP-handelsakkoord met de VS.

Verschillende onderzoeksrapporten & nieuwsartikelen berichtte hier destijds al over zoals:

 • TAFTA / TTIP – die grosse Unterwerfung van Le Monde diplomatique
 • Wie die Gentech-Lobby Freihandelsgespräche ausnutzt uit de Süddeutsche.de
 • Goliath gegen Goliath uit de Zeit Online
 • Welle der Kritik am Freihandelsabkommen TTIP van Erich Möchel

In verschillende Duitse rapporten kwam naar voren dat de nadelen van het TTIP-handelsverdrag voor de samenleving veel groter waren dan aanvankelijk werd beweerd door de onderhandelingspartners.

De belangrijkste nadelen:

 • Uitholling democratie: De beoogde overeenkomst kan alleen gewijzigd worden indien alle landen die deelnemen aan het handelsverdrag hiermee instemmen. Een eventuele maatregel die nadelig kan uitpakken voor de Nederlandse economie kan geen halt toegeroepen worden.
 • Gebrek aan transparantie: Sinds het begin van de onderhandelingen tussen beide economische blokken, is er vrij weinig naar buiten gekomen over de rol van de grote multinationals die de onderhandelingen tussen beide blokken voerden. De bevolking weet niet waar het aan toe is, aangezien er in het geheim tussen bedrijven wordt onderhandeld.
 • Milieu en voedselveiligheid: Een overeenkomst tussen beide blokken kan ertoe leiden dat vastgestelde EU normen gewijzigd moeten worden om multinationals die actief zijn in de VS ook toegang te kunnen verlenen op de Europese voedselmarkt. Het gevolg is dat de Europese markt overspoeld zal worden met hormonen behandeld vlees, met chloor behandelde voedingsmiddelen en de komst van genetisch gemodificeerd voedsel. Iets waar de boeren en verschillende milieuorganisaties niet op staan te wachten.
 • Investeerder-staatarbitrage: Indien het ISDS wordt opgenomen in de beoogde overeenkomst dan kan het zo zijn dat indien de winst van een multinational door toedoen van de overheid in gedrang komt, de multinational de overheid kan aanklagen dit verlies. Het gevolg is dat de belastingbetaler voor de boete mag gaan opdraaien.

De media én de Nederlandse overheid heeft dit allemaal tot 2012 goed weten te verbergen voor de politiek en de Nederlandse bevolking.

Duitsland onze redder?
Voor Duitsland is Nederland dé belangrijkste doorvoerhaven. De Nederlandse economie is voor een groot deel afhankelijk van de export en kan zodoende gerekend worden tot een provincie van Duitsland. Duitsland is met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland aangezien Nederland het enige land is dat meer producten naar Duitsland exporteert dan dat het invoert. De Duitse export naar Nederland bedraagt naar schatting zo’n 70,4 miljard euro per jaar. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Dankzij het grote verzet van de publieke opinie, milieuorganisaties en vakbonden in Duitsland is de Bondsdag gaan twijfelen of het wel verstandig is om de onderhandelingen over het TTIP-handelsverdrag ná de bekendmaking van de ‘Fast-Track Authority’ van Obama, te hervatten. Ook veel Duitse politici zien dat de tegenstanders van het TTIP-handelsverdrag in de VS het zwijgen worden opgelegd.

 • Hoe komt het dat de mensen in het belangrijkste land van Europa, Duitsland zich veel eerder bewust waren van de gevaren van het TTIP-handelsverdrag?
 • Hoe komt het dat deze informatie niet tijdig is komen overwaaien naar Nederland?
 • Wat waren de belangen om deze informatie te verbergen voor de Nederlandse bevolking?

Oplossing
Het is voor de Nederlandse bevolking van belang dat de grote verschillen die heersen binnen de Nederlandse maatschappij terzijde worden gelegd en er een manier wordt gevonden om met elkaar samen te werken, om dit komende gevaar tijdig af te kunnen stoppen. De toenemende polarisatie in de maatschappij leidt alleen maar tot nog meer versplintering en onenigheid binnen de maatschappij, iets wat de elite graag ziet.

Wij houden voor u het onderwerp omtrent het TTIP scherp in de gaten en zullen hierover blijven schrijven.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]

1 gedachte over “Nederlandse politiek én media blijven zwijgen over laatste onderhandelingsfase TTIP.”

 1. De Europese Unie is een door de grote bedrijven in de wereld opgezette organisatie. Politici van rechtse signatuur (in Nederland: VVD en CDA, maar ook PvdA) hebben hier willens en wetens aan meegewerkt. Het is dus niet verwonderlijk dat deze politici het doen voorkomen dat dit de enige manier is om de Europese bevolking te besturen. Dat de banken een vrijbrief hebben om geld te scheppen en uit te lenen aan bedrijven die zij zelf aanwijzen is kenmerkend voor de Europese politiek. Nu de Griekse regering hier niet mee akkoord gaat en om een andere politieke aanpak Volgens mij geeft Brussel voorlopig niet thuis. Volgens mij KAN HET WEL ANDERS !!!

Reacties zijn gesloten.