Tijd voor een groot protest tegen TTIP!

stop ttipp

De Nederlandse media zwijgen erover, de politiek praat er alleen in achterkamertjes over, en het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft geen idee.
De tijd dat er naar de bevolking geluisterd werd is allang voorbij. Nu de Nederlandse bevolking weet dat de media en politiek hen voorliegt en eenzijdige informatie verspreidt, zijn wij op een belangrijk keerpunt aangekomen. Accepteren wij het TTIP-verdrag dat binnen afzienbare tijd in werking zal treden?
Of komen wij in opstand met als uiteindelijke doel dat de Nederlandse overheid én media gedwongen worden open kaart te spelen?

[adinserter block=”1″]

In Europa worden strenge eisen gesteld aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, hormonen en GMO’s in ons voedsel en giftige stoffen in onze kleding. Dat is beter voor het klimaat, het milieu én onze gezondheid. Maar het TTIP-handelsverdrag bedreigt deze bescherming.

Een akkoord over het TTIP-handelsverdrag is akelig dichtbij, en het wordt hoog tijd dat wij (de Nederlandse bevolking) onze stem laten horen.

Wat is TTIP?
De Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is kort gezegd een handelsverdrag tussen de EU en Verenigde Staten die ervoor zorgt dat alle handelsbelemmeringen tussen beide handelsblokken worden weggenomen. Alle Nederlandse- en Europese regels die ervoor dienden om de consument en milieu te beschermen, en waar generaties jaren voor gestreden hebben in Europa, komen op de tocht te staan. Door de regels weg te nemen, krijgen bedrijven nog meer ruimte om winst te maken. Ten koste van ons en het milieu.

Waarom is TTIP zo gevaarlijk?
In Europa worden strenge eisen gesteld aan producten om consumenten, werknemers en het milieu te beschermen. Zo mogen voedsel en kleding met gevaarlijke pesticiden of hormonen niet in Europa worden verhandeld. Het TTIP-handelsverdrag gooit al deze afspraken overboord: als een democratisch genomen besluit de betreffende multinationals niet goed uitkomt en hun winsten daardoor in gevaar komen, kunnen de multinationals in kwestie besluiten dit aan te vechten.

Dit kan dankzij een clausule in het TTIP-handelsverdrag, waarmee Amerikaanse bedrijven die zich benadeeld voelen, schadeclaims kunnen indienen tegen een staat. Deze rechtszaken worden gevoerd in een besloten rechtbank, buiten de gebruikelijke paden om.

Onlangs hadden EU-parlementsvoorzitters Martin Schulz en sociaal-democraat Bernd Lange een compromisvoorstel in elkaar gesleuteld omtrent de fel bekritiseerde arbitragemechanisme (ISDS).
Mens en milieu beschermen kan dus tot enorme ‘boetes’ leiden. Boetes die de belastingbetaler mag gaan betalen. Welke overheid durft zo’n maatregel nog te nemen?

Dit staat er op het spel:

Als TTIP en CETA worden aangenomen, zijn dit de risico’s voor Europa:

  • Verboden producten op de markt. Hormoonvlees, chloorkippen, GMO’s en bepaalde zware bestrijdingsmiddelen die in Europa verboden zijn, zijn in de VS toegestaan. TTIP kan de markt voor deze verboden producten weer openen.
  • Afzwakking van Europese regels. In Europa geldt dat middelen pas worden goedgekeurd als is aangetoond dat ze veilig zijn. In de VS is het omgekeerd: een stof wordt pas verboden als die gevaarlijk blijkt.
  • Nieuwe regelgeving gedwarsboomd. Het stellen van nieuwe regels, bijvoorbeeld een verbod op hormoonverstorende stoffen, wordt met TTIP lastiger. Amerikaanse bedrijven zullen zich hiermee mogen bemoeien en zullen nieuwe regels aanvechten.

Dat terwijl we juist goede afspraken nodig hebben om de grote vraagstukken van deze tijd aan te pakken. Neem bijvoorbeeld klimaatverandering: bedrijven zijn alleen bereid energie-efficiënter te worden en CO2-emissies te verminderen als iedereen meedoet.

Stop ttip

Is TTIP nog tegen te houden?
Ja, dit is nog mogelijk. De TTIP onderhandelingen zijn al langer gaande, maar ze zijn nog niet afgerond. De instituties van de Europese Unie en haar lidstaten kunnen de onderhandelingen over TTIP nog tegenhouden, en de CETA (de Comprehensive Economic and Trade Agreement, een vergelijkbaar handelsverdrag met Canada) niet ratificeren. Maar daarvoor moeten we de druk op Europese instanties opvoeren.

Stop TTIP, teken het burgerinitiatief!
We moeten nu in actie komen om te zorgen dat TTIP niet zonder instemming van de burgers van Europa in achterkamertjes wordt afgetikt. Daarom verzet De Stille Waarheid zich samen met 390 maatschappelijke organisaties tegen TTIP. En daar kunnen we jouw stem goed bij gebruiken:

Nooit eerder hebben zoveel burgers hun zorgen geuit over het beleid van de Europese Commissie. We hebben zo veel mogelijk stemmen nodig. Sluit je aan, en nodig je vrienden en familie uit om het ook te doen.
De media heeft bewezen maar één kant te kiezen, en die is duidelijk niet de onze!

De Nederlandse bevolking wordt nauwelijks geïnformeerd over het TTIP-handelsverdrag, terwijl de toekomst van niet alleen onze generatie ervan afhangt, maar ook die van de generatie’s na ons.
Laten wij dé generatie zijn waar de toekomstige generaties trots op kunnen zijn.

Zien wij jullie 10 oktober 2015 bij de grote manifestatie tegen TTIP?
Wij, van De Stille Waarheid, zullen in ieder geval aanwezig zijn.

Een beter Nederland begint bij jezelf.

Like ons op Facebook, en blijf op de hoogte!

1 gedachte over “Tijd voor een groot protest tegen TTIP!”

Reacties zijn gesloten.