“Hoezo, Iran is toch een islamitische dictatuur?”

tehran-iran-sharif-university-of-technology-graduation-2015-00

Weet u waar Iran ligt, zonder te googlen? Juist, net als u weten veel mensen Iran niet aan te wijzen op de wereldkaart. Dat is opzich geen probleem aangezien de afstand tussen Nederland en Iran zo’n 5200 km bedraagt, veilig en wel. U vraagt zich denk ik al af, wanneer is dit dan wel een probleem? Het niet kunnen aanwijzen van Iran op de wereldkaart wordt wél een probleem wanneer de mensen snel een oordeel hebben klaarliggen omtrent Iran maar niet begrijpen waar ze het eigenlijk over hebben. 

Dit probleem, gecreëerd door de westerse media is zeer moeilijk te bestrijden. Decennialang werd Iran door de Mainstream Media afgeschilderd als een land van godsdienstwaanzinnigen met een mensenmassa die blindelings haar leiders volgt en zich enkel laat leiden door de regels van de Revolutie.

Jongeren en politiek Iran
Ongeveer tweederde van de 78 miljoen inwoners van Iran is geboren ná de revolutie van 1979. Dit deel van de bevolking is niet ouder dan 30 jaar. Steeds meer mannen en vrouwen in Iran studeren af aan de universiteit, tevens is 30 procent verbonden met het internet volgens het statistiekbureau The Statistical Center of Iran. De explosieve groei van het aantal geboortes in Iran ná 1979 is te vergelijken met de naoorlogse ‘babyboom’ in Nederland.

18 jaar geleden maakte presidentskandidaat Mohammad Khatami hier gretig gebruik van. Door goed in te spelen op de eisen van deze groep won hij uiteindelijk de verkiezingen. Mohammad Khatami stond bekend als zeer gematigd in Iran en kon met steun van deze groep een aantal belangrijke hervormingen doorvoeren.

De hervormingen van president Khatami werden door de ‘War on Terror’ destijds niet ‘opgemerkt‘ door de Mainstream Media.
De hervormingsbeweging, geleid door de jongeren in Iran groeide uit tot de ruggengraat van de jongere generaties. De beweging werd ook populair bij de jongeren op het platteland. Het resultaat was dat ook zei een stem kregen in de Iraanse politiek en het onderwijs ook voor hun toegankelijk werd.

Maar de hervormingsbeweging kende ook veel tegenslagen. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2009 werden alle demonstraties tegen de Iraanse overheid hardhandig uiteen geslagen. Miljoenen Iraniërs gingen de straat om hun ongenoegen te uiten over de uitslag van de presidentsverkiezingen. De hervormingsbeweging beschuldigde Mahmoud Ahmadinejad van verkiezingsfraude. De demonstratie in de hoofdstad Teheran was voor de Iraniërs elders in het land de reden om ook in hun steden te gaan demonstreren. De demonstraties hielden het land voor 6 maanden in haar greep.

‘Dialogue among Civilizations’
Met de ‘Dialogue among Civilizations’ deed president Khatami in 2001 een handreiking naar het westen maar op hetzelfde moment verklaarde president George W. Bush dat Iran onderdeel was van het As van het Kwaad.

Ondanks de goede bedoelingen van Iran, kwam het in de periode van de ‘War on Terror’ regelmatig onder vuur te liggen. In de oorlogsretoriek van Bush werd Iran een favoriete vijand. Deze beschuldigingen hadden grote gevolgen voor Iran. Dankzij de heersende ontevredenheid bij de Iraanse bevolking kwam in 2005 de conservatieve presidentskandidaat Mahmoud Ahmadinejad aan de macht. De ferme taal die hij uitte tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN, jegens het Westen bevestigde alleen maar het beeld dat de meeste al hadden van Iran.

De vrouw, de toekomst van Iran
Het aantal vrouwen dat in Iran aan de universiteit afstudeert neemt elk jaar toe. Voorspeld is dat er in de toekomst meer vrouwen dan mannen zullen afstuderen aan de Iraanse universiteiten. Deze ontwikkelingen zullen in de toekomst leiden tot grondige veranderingen op de Iraanse arbeidsmarkt en daarmee ook diepgaande sociale veranderingen.

Tegenwoordig is meer dan de helft van alle studenten op de Iraanse universiteiten vrouw. De meeste vrouwelijke afgestudeerden zijn afkomstig van de faculteit Technische Natuurkunde aan de Azad Universiteit waarbij 70% van de afgestudeerden vrouwen zijn. De in 2006 aangekondigde maatregelen om het Iraanse onderwijssysteem te hervormen pakte zeer goed uit. Tien jaar geleden was slechts 12.5% van alle Iraanse medisch studenten vrouw. Dit cijfer viel nogal tegen. De Iraanse overheid reageerde snel en kwam met de maatregel om een quotum in te stellen. Dit betekende dat binnen een tijdsbestek van tien jaar, de helft van alle nieuwe studenten vrouw moest zijn.

Vandaag de dag is één derde van de 22.326 Iraanse studenten op de 38 Iraanse medische scholen vrouw.

Binnen de Iraanse politiek verwerven de vrouwen ook steeds meer macht. Een recent voorbeeld is Masoumeh Ebtekar, vicepresident van Iran. Ebtekar die bekend stond als ‘Mary’ maakte in 1979 deel uit van de groep die de Amerikaanse ambassade bestormde en het personeel bijna 14 maanden in gijzeling hield.

Dat de vrouwen steeds belangrijker worden in de Iraanse politiek blijkt ook de posities die zij bezetten. In totaal kent het Iraanse politieke systeem 12 vice-presidenten met elk een eigen post. Van de 12 posities worden er 3 bezet door een vrouw.

  • Vice-president Masoumeh Ebtekar, hoofd Iraanse milieubescherming.
  • Vice-president Shahindokht Molaverdi, hoofd centrum vrouwen & familiezaken.
  • Vice-president Elham Aminzadeh, hoofd juridische zaken Iran.

Kansen voor Nederland?
De vergrijzing zal in Nederland hard toeslaan en het aantal zorgprofessionals daalt flink. Nu de economische sancties tegen Iran zijn opgeheven, liggen er kansen voor beide landen. Terwijl Nederland aankijkt tegen een tekort aan zorgpersoneel, bulkt Iran juist van de hooggeschoolde zorgprofessionals die bereid zijn tijdelijk te emigreren en deze tekorten op te vullen.

Een gebrek aan medische kennis is in Iran niet aan de orde. Aangezien de eisen en het onderwijsniveau op de universiteiten in Iran nog veel hoger liggen dan in het westen. Door de vele investeringen is Iran op dit moment dé wetenschappelijke leider van de islamitische wereld. Met een inwoneraantal van bijna 80 miljoen beschikt Iran over een enorme potentie, vooral als tweederde van de bevolking een leeftijd heeft van onder de 30.

Tevens is Iran het land dat jaarlijks de meeste internationale wetenschappelijke artikelen publiceert.

Iraanse regering trekt alles uit de kast
Dit compleet andere beeld van Iran probeert de Mainstream Media in het Westen decennialang voor ons te verbergen. De meesten van ons zijn dankzij de westerse propaganda van de afgelopen jaren Iran gaan zien als de voornaamste bedreiging van onze vrijheden. Het feit dat de toekomstige generatie van Iran al jaren streeft naar vrede en de Iraanse politiek zelfs verschillende keren een handreiking heeft gedaan naar het Westen, werden totaal genegeerd.

Terwijl de deadline van het atoomakkoord naderde, gebeurde er iets opvallends in Iran. Twee dagen voor de deadline, verscheen er een opmerkelijke videoclip van de rapper Amir Tataloo. Opmerkelijk, omdat de Iraanse regering voorheen altijd zware kritiek had geuit op hip-hop, die dit als verderfelijk zag.

Met steun van de Iraanse overheid en het leger heeft de rapper geprobeerd een beeld te schetsen van een vreedzaam nucleair Iran. De toekomstige generatie van Iran vervulde een belangrijke rol in de videoclip.

Met teksten als: Iran is a peaceful country, Don’t let the media fool you, Has Iran ever invaded a country? hebben deelnemers en de Iraanse overheid geprobeerd een duidelijke boodschap over te brengen aan onsde slapende menigte in het Westen die slaafs de Mainstream Media volgen en tijdens de pauzes discussiëren over hoe gevaarlijk Iran wel niet is, het land een islamitische dictatuur is en de Iraanse vrouw helemaal geen rechten heeft en achtergesteld wordt.

Het is belangrijk om te weten dat de manier waarop u informatie zoekt en interpreteert, grote invloed heeft op het beeld dat u vormt van een land. De Nederlandse burger kent Iran alleen van de korte berichtjes van bijvoorbeeld Reuters of het ANP. En wat krijgen de mensen dan te lezen? Dat in Iran homoseksuelen dagelijks geëxecuteerd worden of de horror verhalen indien Iran in het bezit komt van een atoombom of de antizionistenconferentie die gericht zou zijn op de vernietiging van Israël en de joden.

Een ding is zeker, na het lezen van zulke berichten zullen de meeste Nederlanders Iran maar een naar land vinden waar een westerling niets te zoeken heeft.

Het ‘ideale’ Iran volgens velen
De oudere generaties kunnen zich vooral het Iran van vóór 1979 herinneren, de periode waarin de Sjah, Mohammad Reza Pahlavi met harde hand over het Iraanse volk regeerde.

Wat voor beeld hadden wij eigenlijk van Iran van vóór de Iraanse Revolutie in 1979?

Voor velen was Iran destijds een stabiele factor in het met oorlog verscheurde Midden-Oosten. Volgens de westerse media kwam dit vooral door het beleid van de Sjah, die westers georiënteerd was. Het positieve beeld dat door de westerse media werd geschetst van Iran en voorgeschoteld aan de bevolking, leidde ertoe dat de wrede binnenlandse politiek van de Sjah genegeerd werd en deze zijn gang kon blijven gaan. Het was immers zo dat Iran kosten wat kost een ‘bondgenoot’ moest blijven van het Westen en niet in de handen mocht vallen van de Sovjet-Unie.

De westerse mediapropaganda omtrent Iran, bereikte in de jaren 70 zijn hoogtepunt. Burgers in de westerse wereld werden jarenlang gehersenspoeld met foto’s en video’s van hoe geweldig men het wel niet had in Iran met als gevolg dat de negatieve effecten van het ‘westerse’ beleid van de Sjah voor het binnenland, totaal genegeerd werden door de westerse media.

Ondertussen mocht de gewone burger in Iran, die veelal in bittere armoede leefden op het platteland blijven opdraaien voor de exorbitante levenswijze van de sjah en zijn echtgenote.

Het beeld dat de gewone burger had van Iran voorafgaand aan de Iraanse Revolutie was zo positief dat wij ons haast niet konden voorstellen dat het land iets negatiefs kon overkomen.

Tegenwoordig is het beeld wat de Nederlanders van Iran hebben precies het tegenovergestelde. Het beeld dat wij van Iran hebben is vandaag de dag zó negatief dat wij ons haast niet kunnen voorstellen dat de Iraanse leiders sinds de Iraanse Revolutie veel positieve dingen hebben bewerkstelligd voor de Iraanse bevolking.

Ontdek, onderzoek en concludeer
Het wordt tijd dat we onze eigen verantwoordelijkheid gaan nemen. De Mainstream Media kan én mag niet bepalen hoe wij de beelden in onze gedachtes vormen. Probeer je eens te verdiepen in het land. Velen roepen als manke schapen dat Iran een vreselijke islamitische dictatuur is, zonder zich te verdiepen in het land terwijl we ons wel proberen in te graven met meningen die gebaseerd zijn op halve waarheden.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”6″ width=”300″ height=”300″ header=”0″ locale=”en_US”]