OPCW klokkenluider: Onze onderzoeksresultaten zijn gemanipuleerd

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag heeft het onderzoek naar het incident met ‘chemische wapens’ van 2018 in Douma, Syrië, gemanipuleerd om tot een vooraf bepaalde conclusie te komen, is te lezen in een klokkenluidersverklaring dat naar buiten is gebracht via de Courage Foundation. De klokkenluider binnen de organisatie bevestigt waar we al jarenlang voor hebben gewaarschuwd: westerse media, politici en de onderzoeksresultaten van het OPCW zijn niet te vertrouwen.

De beschuldiging is gebaseerd op bewijsstukken en een getuigenis van een OPCW-onderzoeker, die zelf met bewijs naar buiten kwam dat zijn eigen organisatie (het OPCW) onderzoeksresultaten manipuleert. Een panel van een aantal prominente specialisten en publieke figuren, waaronder José Bustani, een Braziliaanse diplomaat en voormalig eerste directeur-generaal van de OPCW zegt dat het rapport was gebaseerd op een gebrekkige conclusie en opzettelijk stuurde naar een vooraf bepaalde conclusie.

“Gifgasaanval”

In de ochtend van 8 april 2018 werden we in de westerse wereld wakker met het nieuws dat er ‘opnieuw’ een chemische aanval plaats heeft gevonden in Syrië. De mainstream media verspreidden massaal een video waarin slachtoffers van een chemische aanval te zien zouden zijn. De video is een dag eerder opgenomen in een ziekenhuis in de Syrische stad Douma. Getuigen (artsen en burgers) melden dat er om 19.00 uur iemand het ziekenhuis binnen kwam rennen, en vervolgens begon te roepen dat er chemische wapens waren gebruikt. De chaos begon nadat onbekenden water op mensen begonnen te gooien. Het moment van chaos is vastgelegd door een lid van de omstreden Witte Helmen, en werd vervolgens massaal verspreid door de westerse pers. De V.S. Engeland en Frankrijk bombardeerden verschillende overheidsinstanties in Syrië als reactie op de video. Maar artsen, burgers en zelfs de ‘slachtoffers’ die te zien zijn in de video claimen dat er helemaal geen chemische aanval plaats heeft gevonden in Douma. Ook een BBC-producent gaf later toe dat er geen aanval plaats heeft gevonden. Maar waarom kwam de OPCW dan tot een andere conclusie?

Klokkenluider

Na het gesprek met de klokkenluider en het onderzoeken van interne rapporten, tekstuitwisselingen en ander bewijsmateriaal, was het panel ervan overtuigd dat “essentiële informatie over chemische analyses, toxicologische consultaties, ballistische studies en getuigenverklaringen werden verborgen, om zo tot een ​​vooraf bepaalde conclusie te komen.”

De klokkenluider meldt dat de OPCW er alles aan gedaan heeft om ”afwijkende” onderzoekers uit te sluiten en hun pogingen om bezorgdheid over het rapport te uiten, tot zwijgen te brengen, wat “een recht is dat expliciet wordt toegekend aan inspecteurs in het Chemische Wapenverdrag.” De experts riepen de organisatie op om haar onderzoek te herzien en toe te staan degenen die het niet eens zijn met de conclusie in het eindrapport om hun zorgen kenbaar te maken zonder angst voor represailles.

José Bustani, een Braziliaanse diplomaat die een tijd dienst deed als de eerste directeur-generaal van de OPCW, zei dat de klokkenluider zijn twijfels over het rapport bevestigde, dat vanaf het begin “onsamenhangend leek”.

“Ik hoop dat de zorgen die het panel publiekelijk heeft geuit in haar gezamenlijke consensusverklaring, een proces zullen katalyseren waarmee de organisatie kan worden opgewekt tot het onafhankelijke en niet-discriminerende organisatie dat het vroeger was.”

Het panel zelf heeft de naam van de klokkenluider, noch bewijs van het vermeende wangedrag van de OPCW openbaar gemaakt. Wikileaks daarentegen heeft ondertussen meerdere documenten online gezet.

Chloorcilinders

Dit is niet de eerste keer dat gelekte documenten bewijzen dat het onderzoek van de OPCW niet deugt: via Wikileaks kwam er in mei 2018 een document naar boven waarin duidelijk werd dat de bewering dat chloorcilinders, die werden gebruikt voor de levering van het giftige gas in Douma, niet uit de lucht waren gevallen, maar juist – waarschijnlijk door rebellen gesteund door het westen -neergelegd waren. Deze bewijsstukken werden niet meegenomen in het onderzoek, aangezien drie NAVO-landen al verdelgingsacties hadden uitgevoerd.

Stilte Nederlandse media spreekt boekdelen

Het feit dat geen enkele Nederlandse journalist aandacht heeft geschonken aan de verklaring van de klokkenluider bevestigt dat er in de media bewust geprobeerd wordt om de waarheid over de “aanval” in Douma verborgen te houden. Journalisten in Nederland zijn veranderd in verblinde propagandisten die zelf niet in de gaten hebben wat voor schade zij aanrichten met de propaganda die ze schaamteloos verspreiden. Maar hoe langer zij doorgaan met deze manier van ‘berichtgeven’, hoe sneller de Nederlandse bevolking erachter komt dat je voor de waarheid beter de krant dicht kan laten.