Dit is wat Tarik Z. Nederland wilde vertellen

864x486

We kunnen het ons allemaal nog goed herinneren. 29 januari omstreeks acht uur liep een jongeman, genaamd Tarik Z., in een net pak het NOS-gebouw binnen met een neppistool. Hij overhandigde de bewaker een brief waarin verzocht werd om hem te begeleiden naar de studio waar het Achtuurjournaal werd uitgezonden. Z. wilde ervoor zorgen dat de uitzending van het Achtuurjournaal niet door zou gaan, zei hij tijdens de rechtszaak in juni. Hij wilde de uitzending overnemen en een toespraak, met een ”belangrijke boodschap” voordragen aan de Nederlandse bevolking. Zo ver heeft het niet kunnen komen. Tarik werd naar een lege studio geleid door de bewaker, waarna de politie hem vervolgens kon arresteren nog voordat hij een woord van zijn toespraak op tv kon vertellen.

Hoogbegaafd
Nederlandse media beweren direct na het incident dat Tarik ‘in de war’ zou zijn, en dat hij een stoornis zou hebben. De psycholoog en psychiater die hem de afgelopen maanden hebben gesproken, concludeerden dat hij een identiteitsprobleem heeft met narcistische trekjes, maar het haalde niet het niveau van een stoornis. Uit het psychisch onderzoek bleek niet dat hij depressief of autistisch was. De rechter benadrukte tijdens de rechtszaak nog eens dat Z. “volledig toerekeningsvatbaar” is.

Ook zijn advocaat ontkent dat Tarik in de war zou zijn.
Van begin af aan heb ik op een heldere manier met hem kunnen spreken over wat hij heeft gedaan“, zegt advocaat Ton Visser. “Anders dan in de media wordt verwoord, dat het om een verward of gestoord iemand zou gaan, heb ik die indruk totaal niet.

De advocaat benadrukte dat hij geen gedragsdeskundige is, maar dat hij spreekt uit ervaring. “Ik heb in mijn praktijk veel mensen meegemaakt waar wel het etiketje gestoord of minder toerekeningsvatbaar op kon worden geplakt, en met Tarik heb ik niet de indruk dat het die kant op zou moeten gaan.“, aldus advocaat Ton Visser. Volgens de advocaat is Tarik hoogbegaafd.

De boodschap die Tarik wilde verkondigen is onlangs naar buiten gekomen. De media heeft dit naar alle verwachtingen compleet genegeerd, terwijl heel Nederland nog steeds wacht op zijn verhaal.

Wat wilde Tarik Z. ons nou vertellen? Wat heeft hem tot deze daad gebracht, en wat was eigenlijk zijn doel? Hieronder lees je de officiële boodschap die Tarik via zijn advocaat naar Medialogica heeft gestuurd:

De boodschap
Tarik heeft het Nederlandse volk willen waarschuwen voor de onvolledige, onbetrouwbare en eenzijdige informatie – of beter desinformatie – van de media met betrekking tot de fundamenten van het huidige monetaire systeem en de inhumane gevolgen ervan.

Volgens Tarik is dit gegeven te verklaren door de uitstrekkende macht van en grootschalige manipulatie door de Nederlandse Omroep Stichting, de NOS.
Tarik heeft dit willen toelichten met een verhaal van de volgende strekking, waarbij hij dit verhaal heeft willen onderbouwen door ten tijde van zijn toespraak op live-televisie zeer betrouwbare data op internet te openbaren. Het mediapark is van, en wordt beheerd door de NOS. Zij gaat er dan ook over het hele glasvezelnetwerk dat daar is aangelegd. Bovendien ligt het zogenaamde sterpunt van dit netwerk voor het mediapark (de mediaring) in de kelderruimte van het NOS-gebouw. Hier komen alle fibers (kunststof verbindingen) binnen waar de volgende data overheen gaan:

  • audio en video, zowel analoog als digitaal, van alle omroepen op het mediapark; dit betreft binnenkomend en uitgaand verkeer;
  • de geregisseerde beelden die naar de kabelboeren (Ziggo, UPC, en Caiway) gaan;
  • al het internetverkeer vanuit en met bestemming het mediapark.

Daarnaast had de glasvezelring Hilversum, die eigendom is van de gemeente Hilversum, ook twee sterpunten op het mediapark. Het ene sterpunt lag bij Ericsson en het andere bij Infostrada. Deze punten zijn recentelijk echter opgedoekt (afronding maart j.l.). Straks meer over de reden hiervan.
Ericsson en Infostrada werken in opdracht van de NOS, omdat zij zelf lange tijd niet beschikte over de capaciteit en voornamelijk ook de expertise niet in huis had om de drie sterpunten op het mediapark en de bijbehorende verbindingen te controleren. Infostrada is wat zelfstandiger en controleerde één sterpunt van de glasvezelring Hilversum. Ericsson is wat afhankelijker van de NOS en beheerde het andere sterpunt, dat overigens tegenover het NOS-gebouw lag, en het NOS-sterpunt. Daarom wordt er ook wel gesproken over het partnerschap NOS/Ericsson.

Eigenaar zijnde van de mediaring, verhuurt NOS/Ericsson ook internetverbindingen op het mediapark. Dit gegeven, in combinatie met het controleren van de sterpunten, maakt het voor de NOS technisch mogelijk alle verbindingen op het mediapark af te luisteren. Dit omvat onder meer standaard IP-verkeer, e-mail- en telefoonverkeer en digitale audio/video streams. Dit zogenaamde ”monitoren” gebeurt dan ook en daarom weet de NOS welk verkeer en – nog belangrijker – met welke inhoud dat verkeer over de verbindingen gaat. Volledige controle over de connecties geeft de NOS ook de macht al het dataverkeer te manipuleren.
Een voorbeeld hiervan is ‘catching‘. Zij vertraagt de bepaalde data, waardoor als het ware een buffer in het sterpunt ontstaat. Zo kan de NOS op selectieve wijze binnenkomende data van bijvoorbeeld persbureaus (ANP, Reuters) door laten stromen naar de andere omroepen op het mediapark. De NOS manipuleert ook uitgaand dataverkeer. Zo vertraagt NOS/Ericsson geregisseerde beelden van andere omroepen tot soms wel enkele minuten – waardoor er geen sprake meer is van live-televisie – en voorziet deze vervolgens van totaal verkeerde vertalingen/ondertitelingen, of zij knipt en plakt zelfs in de beelden met propagandistische bedoelingen.

Sabotage
Een andere verschijningsvorm van de manipulatie door de NOS is het op systematische wijze onklaar maken van fibers door deze doelbewust uit het sterpunt te trekken. De systematische wijze krijgt vorm door het zogenaamde ticketsysteem. De NOS heeft een speciaal e-mailadres ([email protected]) opgericht – waarbij NOC voor Network Operation Centre staat – waar met name hoge functionarissen tickets naar toesturen. Een ticket is een verzoek om een specifieke fiber uit het sterpunt te trekken, waarbij ook de reden tot handelen en de prioriteit ervan staan aangegeven. De reden betreft meestal een kapotte fiber, die in werkelijkheid helemaal niet kapot is. De prioriteit varieert van een aantal uur tot per direct. De technici van Ericsson (Network Operation Centre) geven na de controle van de fiber terugkoppeling aan de opdrachtgever dat er niks mis is met de verbinding. Vaak komt het voor dat precies hetzelfde ticket wordt teruggestuurd naar het NOC. Dit betreft dan geen storing, maar een functionaris die opnieuw opdracht geeft tot sabotage. de NOS saboteert dus doelbewust verbindingen met als gevolg dat een hele omroep eruit ligt of op zwart gaat. Dit gebeurt gemiddeld genomen een aantal keer in de week. Veelal overdag, terwijl de procedure voorschrijft ’s nachts fibers te vervangen.
Motieven van de NOS zijn het pesten van concurrerende partijen of om ten tijde van een gebeurtenis met een hoog nieuwsgehalte – zoals een grote ramp – de eerste omroep te zijn die dit bericht naar buiten kan brengen. Besef dat de eerste minuten van het uitzenden van nieuws cruciaal zijn voor zowel het ontvangen van de boodschap als verdere nieuwsverspreiding.

Deze duistere praktijken zijn onder andere aanleiding geweest voor de commerciële omroepen RTL en SBS om hun studio’s gedeeltelijk te verplaatsen naar respectievelijk Aalsmeer en Amsterdam.

In eerste instantie hadden de commerciële zenders behoefte aan hun eigen verbindingen, en gemeente Hilversum (en Infostrada) konden in die behoefte voorzien vanwege het Infostrada-sterpunt. Helaas voor de gemeente Hilversum was medewerking van de NOS vereist, omdat het mediapark grondgebied is van de NOS. De NOS was niet bereid samen te werken. Dit gegeven en het feit dat de NOS – op herhaaldelijk verzoek van de gemeente dat niet te doen – ook aan de beveiligde verbindingen van de glasvezelring Hilversum zat: door Ericsson en Infostrada hiertoe opdracht te geven, was voor de gemeente voldoende om de twee sterpunten van hun ring op het mediapark dan maar op te doeken, zoals in het begin van dit verhaal al werd verteld. Deze nieuwe situatie heeft de NOS heer en meester van het mediapark gemaakt, hoewel zij dat in feite al was door als opdrachtgever invloed uit te oefenen op Ericsson en Infostrada. Het gevolg is een steeds leger mediapark vanwege benadeelde en daarom vertrekkende partijen, zoals de eerdergenoemde commerciële zenders RTL en SBS, maar ook Netflix, die ook nog eens veel klanten is verloren. Naast het zojuist besproken afluisteren en manipuleren van dataverkeer van en voor andere omroepen en het saboteren van fibers met nadelige effecten voor andere partijen, zijn er nog andere schandalen te noemen.

De NOS doet zich voor als Nederlands meest betrouwbare presentator van nieuws omdat zij een publieke omroep is.
Het regisseren en met name monteren is echter lange tijd overgelaten aan het Amerikaanse Fox dat bekend staat om haar eenzijdige berichtgeving. Fox was zelfs met haar eigen studio’s gehuisvest op de begane grond van het NOS-gebouw. Fox had – naast enkele Nederlandse medewerkers – gewoon haar eigen van origine Amerikaanse team. De NOS is schuldig geweest aan pro-Amerikaanse berichtgeving. Een voorbeeld hiervan is het zo knippen en plakken van beelden dat president Poetin – naar aanleiding van een door een journalist kritisch gestelde vraag over de situatie in Oekraïne – lijkt weg te lopen. In werkelijkheid – zoals op de volledige beelden te zien is – staat hij de pers netjes te woord. De NOS liep overigens te pronken met het binnenhalen van Fox. Fox is echter redelijk recent vertrokken, omdat zij niet tevreden was met de snelheid van de verbindingen van de NOS. Fox is toen overgestapt naar Infostrada, waarna de NOS als wraakactie Fox ging pesten door het saboteren van fibers. Zo heeft in Nederland een tijdje de Super Bowl finale eruit gelegen met een miljoenen schadeclaim tot gevolg.

NOS kan politici afluisteren
Er is nog een laatste categorie van schandalen die gekenmerkt wordt door het feit dat in Nederland veel fibers liggen die direct naar het NOS-sterpunt lopen.
Grote providers (KPN, Vodafone, T-mobile) hebben letterlijke connecties met het mediapark om beelden op te nemen voor mobiele radio en televisie van bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Door deze verbindingen heeft de NOS ook controle over delen van het netwerk van deze providers. Dit komt doordat er multicast verkeer over deze verbindingen gaat, zoals videostream en voice (telefonie). Multicast verkeer is namelijk open verkeer en dus niet beveiligd. Dit maakt het voor de NOS technisch mogelijk telefoongesprekken van klanten van deze providers af te luisteren. KPN heeft zich hier erg druk over gemaakt. Andere rechtstreekse fibers zijn die vanaf de ANWB in Den Haag, waar de file-informatie overheen loopt. Of vanaf kleine lokale omroepen zoals TV-West en RTV-Utrecht. Of vanaf universiteiten, zoals de Erasmus en de TU Delft, waar ook een broadcast-uitzending kan worden gehouden. Hier is sprake van valse concurrentie ten opzichte van de commerciële zenders die deze rechtstreekse fibers niet hebben. De NOS heeft dus altijd de eerste informatie tot haar beschikking.
Ook vanaf de Tweede Kamer in Den Haag ligt een directe fiber naar het NOS-sterpunt, zodat audio- en videobeelden vanuit het parlement opgenomen kunnen worden.

De parlementsleden beseffen niet dat de NOS rechtstreeks privé-vergaderingen of besprekingen kan afluisteren wanneer deze worden gehouden in ruimten die de beschikking hebben over opname- en dus afluisterapparatuur zoals microfoontjes.
Daarnaast doet de NOS zich daar voor als internetprovider. Al het internet van het binnenhof gaat over dit netwerk. De NOS kan dus al het IP-verkeer en alle e-mailcontacten van parlementsleden afluisteren.

Het is duidelijk dat het bedrijf Technicolor niet beschikte over de juiste vaardigheden om de invloed van de Nederlandse Omroep Stichting op de Mediapark uit te breiden. Hiervoor was een wijziging in de Mediawet van belang om de contractverlening met het bedrijf Ericsson te rechtvaardigen en de kleine groep critici de mond te snoeren.