Hoe de westerse media (on)bewust anti-Islam geweld aanwakkeren in Europa

Woensdag 21 februari 2018 is in Emmeloord een 14-jarig meisje in elkaar getrapt door twee jongens van rond de 18 jaar oud, meldt Omroep Flevoland. De reden: de jongens sommeerde het meisje haar hoofddoek af te doen, iets wat zij weigerde. Het meisje werd vervolgens met een hersenschudding het ziekenhuis ingeslagen. Van de daders ontbreekt elk spoor. Drie dagen later, op 24 februari, bericht de NOS over Iraanse vrouwen die zich onderdrukt zouden voelen door de hoofddoek, en twee weken na het incident wordt er in Nieuwsuur uitgebreid aandacht besteed aan een atheïstische Franse vrouw die een anti-Islam en anti-hoofddoekjes gedachtegoed probeert te verspreiden. Kunnen de journalisten van de NOS niet meer helder nadenken, of hebben we hier te maken met een staatsomroep die – door het meedoen met de rest van de westerse pers – (on)bewust anti-Islam geweld aanwakkert in Nederland?

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog waren nationalistische uitspraken een lange tijd taboe in Nederland. Ook het spreken over het buitensluiten of anders behandelen van bepaalde bevolkingsgroepen in Nederland was niet meer aan de orde. De Nederlandse samenleving had immers haar les geleerd, en men besefte dat Nederland massaal was misleid door de anti-Joodse nazipropaganda. Er heerste eindelijk weer een gevoel van eenheid binnen de Nederlandse samenleving. Toch wordt er in Nederland sinds begin jaren zeventig openlijk een nationaal socialistisch en neonazistisch gedachtegoed verspreid door zowel politici als journalisten. Uitspraken waar politici in de jaren tachtig en negentig nog voor vervolgd werd –“Wij schaffen zodra we de mogelijkheid en de macht hebben, de multiculturele samenleving af”“Vol = Vol” en “Eigen Volk Eerst” – worden nu openlijk uitgesproken door politici in de Tweede Kamer en journalisten in de Nederlandse media.

Het voorheen als extreemrechts betitelde gedachtegoed lijkt nu de norm te zijn geworden: er heerst een dubbele moraal die terug is te vinden in de gehele westerse pers, in steeds meer westerse landen krijgen extreemrechtse (anti-Islam/immigratie) partijen voet aan de grond, en het aantal racistisch gemotiveerde geweldsincidenten en aanslagen gepleegd door rechtse extremisten blijft gestaag stijgen in de westerse wereld. Hoe heeft het zover kunnen komen, en valt het tij nog te keren? Waar varen we eigenlijk op af? We proberen het je hieronder uit te leggen.

Misconcepties

Sinds de aanslagen in 2001 is er een stijgende lijn te zien in het aantal racistisch gemotiveerd geweldsincidenten in de westerse wereld. Dit valt direct te herleiden naar de misconcepties over zowel terrorisme als de Islam, die overigens al jarenlang te zien zijn in de media, de politiek én de publieke opinie. Neem bijvoorbeeld de berichtgeving over terroristische aanslagen. Telkens wanneer er een daad van terreur of een schietpartij plaatsvindt in een westers land, wachten de media keurig tot het moment wanneer het duidelijk wordt of de terrorist een moslim is of niet. Niet omdat ze journalistieke precisie hoog in het vaandel hebben, maar eerder omdat in de gevallen waarin ze zich voordoen, de media-aandacht extreem wordt versterkt: er worden liveblogs gestart, we krijgen extra nieuwsuitzendingen te zien op tv, het haalt alle voorpagina’s, en atheïsten mogen als ”islam-experts” aanschuiven bij praatprogramma’s, om uit te leggen dat het allemaal zou liggen aan de Islam.

Wat zeer verontrustend is, is dat deze zogenaamde ”Islam-experts” – die continu in de media aan het woord gelaten worden – exact dezelfde ideologie verspreiden als die van terroristische organisaties: beide groepen claimen dat de Koran tot aanslagen roept, terwijl Nederlandse Imams – die hun hele leven de Islam bestudeerd hebben – keer op keer roepen dat het niet aan de Islam ligt. Deze Imams worden in Nederland opvallend weinig aan het woord gelaten. Maar wie heeft er nou gelijk? Zijn de meeste terroristen moslim? Roept de Koran op tot aanslagen? Moeten we bang zijn van Moslims en de Islam? Het jaarrapport van Europol én de Koran zelf geven antwoord op al deze vragen.

Europol

In het laatste jaarrapport van Europol (2017) wordt vermeld dat er van de 142 mislukte, verijdelde en uitgevoerde terroristische aanslagen in Europa, 99 daders (70%) rechtse separatistisch- en nationalistisch geïnspireerde extremisten waren. Aanslagen door linkse extremisten bereikten een totaal van 27 (19%). Terwijl 9% van de daders een islamitische achtergrond had. Ook in 2013 waren van de 152 mislukte, verijdelde en uitgevoerde terroristische aanslagen in Europa, in slechts twee gevallen de dader een moslim. In de V.S. zien we hetzelfde patroon naar voren komen: volgens de FBI is 94% van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten tussen 1980 tot 2005 gepleegd door niet-moslims.

Dit betekent dat je in Amerika in die periode negen keer meer de kans liep om een aanslag mee te maken die gepleegd wordt door een niet-Moslim, dan door een Moslim. Volgens datzelfde rapport waren er in die periode meer Joodse daders van terrorisme in de Verenigde Staten dan Islamitische. Wanneer hoorden we voor het laatst over de dreiging van ‘Joods terrorisme’ in de media? Om precies dezelfde redenen dat we het Jodendom of het Christendom niet de schuld kunnen geven van de gewelddadige acties van individuen of groepen die hun geloof als excuus gebruiken om geweld te plegen, hebben we absoluut geen gerechtvaardigde reden om de Islam te behandelen als oorzaak van terrorisme.

Nog steeds niet overtuigd?

Wereldwijd zijn er ongeveer 1,8 miljard Moslims op aarde. Sinds 1970 zijn er over de hele wereld meer dan 140.000 terreuraanslagen gepleegd. Zelfs als moslims al deze aanslagen hadden gepleegd – wat een absurde veronderstelling is gezien de bovengenoemde feiten – zouden ze minder dan 0,01 procent van alle moslims vertegenwoordigen. Vraag jezelf eens af: indien de Koran daadwerkelijk zou oproepen tot aanslagen, waarom pleegt meer dan 99,99 procent van de Moslims dan geen aanslagen?

Door dit soort feiten weg te laten wordt er een zeer eenzijdig beeld gecreëerd door zowel journalisten als politici, waarin de indruk wordt gewekt dat de Islam verantwoordelijk is voor alle aanslagen in de wereld. Door feiten weg te laten, dingen niet in perspectief te zetten, de selectieve verontwaardiging, en de verspreiding van anti-Islam/Moslim propaganda, ontwikkelt de nietsvermoedende nieuwslezer een extreem ongerechtvaardigde haat en angst jegens moslims – met alle gevolgen van dien.

De Dubbele moraal

Het feit dat er anno 2018 twee Nederlandse volwassenen een meisje van 14 in elkaar trappen enkel omdat ze Moslim is, is al zeer verontrustend. Maar dat er vervolgens amper aandacht aan deze afschuwelijke daad wordt besteed laat ons duidelijk de dubbele moraal zien die al jarenlang heerst in zowel de media, als in de politiek. Als voorbeeld blikken we terug naar december. Een Palestijnse man vernielde de voorgevel van een Joods restaurant in Amsterdam. Het werd ons direct duidelijk gemaakt door journalisten, talkshow hosts en diverse politici dat het een racistische antisemitische daad was. Zo schreef de NOS maar liefst 10 artikelen over de vernieling bij het Joods restaurant, de eigenaar van het restaurant mocht aanschuiven aan tafel bij Jinek, en de Amsterdamse politiek reageerde door camera’s op te hangen en een akkoord te sluiten om antisemitisme in de stad tegen te gaan. Precies zoals het hoort te gaan bij racistisch gemotiveerde geweldsincidenten.

De verontwaardiging was echter ver te zoeken bij het islamofobisch geweldsincident in Emmeloord. De NOS publiceerde over het in elkaar getrapte 14-jarig meisje maar één artikel, en ook in de rest van de Nederlandse pers zagen we de bekende dubbele moraal duidelijk naar voren komen. Er werd geen aandacht aan geschonken in praatprogramma’s, en ook vanuit de politiek is er – op een paar kamervragen na – geen actie ondernomen. Hieruit zou je kunnen concluderen dat de media en onze overheid het erger vinden wanneer er ruiten worden vernield om racistische motieven, dan wanneer er een 14-jarig meisje in elkaar wordt getrapt om exact dezelfde motieven. Maar zou de NOS ook zo weinig aandacht hebben geschonken indien het meisje orthodox-Joods zou zijn? Zij dragen namelijk ook hoofddoekjes, net zoals de orthodoxe Christenen. Ook deze feiten worden nauwelijks aangehaald, terwijl ze enorm goed dingen in perspectief kunnen plaatsen voor de nieuwslezer. Om verontwaardiging te zien in de media en de politiek, maakt het tegenwoordig niet meer uit wat er gebeurt, maar wie de dader, en wie het slachtoffer is.

Zijn dit de nou de normen en waarden die de overheid en de media willen verspreiden in Nederland? De grondwet bepaald dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling. Waarom houden Nederlandse journalisten en politici zich niet aan onze grondwet? Kunnen Nederlandse journalisten niet meer helder nadenken, of wordt deze anti-Islam berichtgeving bewust verspreidt?

de dubbele moraal druipt door naar bevolking
De gevolgen van de selectieve verontwaardigingen in de media en de politiek, en de anti-Islam berichtgeving zorgt ervoor dat moslims zich vervreemd kunnen voelen – en vervolgens kunnen radicaliseren – terwijl rechtse extremisten steeds radicaler worden, omdat ze denken dat hun wereldbeeld (”de Islam/moslims zijn het probleem”) wordt bevestigd. Wat in de vele anti-Islam berichten in de media ontbreekt, is de nuance: er worden nauwelijks imams en islamgeleerden aan het woord gelaten, terwijl atheïsten – die een anti-Islam boodschap verspreiden – als ‘islam-experts’ worden voorgesteld. Waarom wordt er continu een misinterpretatie van de Koran verspreid? Terreurgroepen als Daesh hebben net zo weinig te maken met de Islam, als Anders Breivik met het Christendom. ‘Allahu Akbar’ roepen voor het drinken van een glas wijn, maakt de alcohol niet ‘halal’ (toegestaan) voor moslims. Dezelfde regel geldt voor het doden van onschuldige mensen:

Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als vergelding is voor moord of voor (zij die) verderf zaaien op aarde, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie iemand redt, het is dan alsof hij alle mensen heeft gered. En voorzeker, Onze Boodschappers zijn met duidelijke Bewijzen naar hen gekomen. Voorwaar, vervolgens waren velen van hen daarna overtreders op aarde.Koran 5:32 
Anti-Islam terreur in Nederland

De laatste terroristische aanslag in Nederland vond plaats op 27 februari 2016 in Enschede, waarbij een molotov cocktail (brandbom) werd gegooid richting een volle Moskee. Tijdens de aanslag waren ook meerdere kinderen in het gebouw aanwezig. Dit soort misselijkmakende daden zijn het gevolg van de misconcepties die heersen over de Islam en Moslims. Dit was zeker niet de enige islamofobische aanslag, maar wel de eerste die door het OM aangemerkt is als terrorisme. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat het aantal anti-Islam incidenten in 2016 niet eerder zo hoog is geweest. Het onderzoek wijst erop dat moslimdiscriminatie drastisch toeneemt in Nederland. Vernieling, bekladding, brandstichting, dreigbrieven en het ophangen van een varkenskop behoren tot de meest voorkomende incidenten. Een deel van deze moskeeën maakte zulke incidenten minstens jaarlijks of zelfs vaker mee. De algemene vijandige houding tegenover moslims en de Islam is het belangrijkste motief voor de agressie.

Nazipropaganda

De misconceptie over de Islam en Moslims is de belangrijkste oorzaak van extreem rechts geweld, terwijl de dubbele moraal die wordt gehanteerd in de Nederlandse media en politiek, ervoor zorgt dat er niets wordt veranderd. Zolang journalisten en politici niet toegeven dat Moslims in het westen stelselmatig worden lastiggevallen, gediscrimineerd worden en zelfs worden aangevallen, zal er niets veranderen aan het huidige klimaat waarin we zijn beland.

‘Rechtse’ politici als Geert Wilders misleiden hun ‘rechtse’ volgers met radicale, nationalistische woorden, waardoor ze oprecht denken dat ze ‘in verzet’ zijn. Dat dit anno 2018 nog steeds gebeurt, laat ons weer goed zien dat we tijdens de geschiedenislessen niet genoeg geïnformeerd zijn over de nazipropagandatechnieken die Hitler gebruikte om de bevolking achter zich te krijgen. De huidige berichtgeving over de Islam en Moslims begint verdacht veel te lijken op de anti-Joodse nazipropaganda die in de periode net voor de Tweede wereldoorlog in de media werd verspreid. En het heeft ook nog eens exact hetzelfde effect.

Terroristen die verschrikkelijke dingen doen in naam van een religie, houden zich duidelijk niet vast aan de principes van het geloof dat ze als het ware ‘gekaapt’ hebben. De Islam is net als het Jodendom en het Christendom geen haatdragende, moorddadige religie, ongeacht wat onwetende politici en de media je willen doen geloven. Als we de schuld aan de Islam geven voor al het terrorisme in de wereld – wat feitelijk onjuist is – dan worden moslims het slachtoffer van paniekzaaierij, vooroordelen en onverdraagzaamheid waardoor ze vervolgens vervreemd kunnen raken in een samenleving waarin ze (net als iedereen) normaal in vrede willen leven.

Martin Luther King Jr. zei ooit: “Haat kan geen haat verdrijven, alleen liefde kan dat”. We kunnen niet toestaan dat de huidige manier van berichtgeving ons van de feiten blind maakt en ons langzaam in hatende mensen verandert. Wij zijn veel slimmer dan dat. Door dit artikel te delen maak jij je omgeving bewuster!

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”280″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]