Waarom we juist nu op moeten staan tegen Glyfosaat

De omstreden onkruidverdelger Roundup mag de aankomende vijf jaar ‘gewoon’ gebruikt worden in de Nederlandse landbouw. Vorige maand stemde een nipte meerderheid van het Europese parlement voor een vijfjarige verlenging van de vergunning van het chemische bedrijf Monsanto. Ook Nederland stemde ’trots’ namens Monsanto om het middel toe te staan. Het is inmiddels geen geheim meer dat Mark Rutte het belangrijker vindt om multinationals blij te houden, dan zich druk te maken om de volksgezondheid. Zo worden er belastingdeals gemaakt met multinationals, de dividendbelasting wordt afgeschaft, en worden er namens het bedrijfsleven wetten veranderd. Maar moeten wij dit als burgers zomaar accepteren? Diverse onderzoeken tonen aan dat glyfosaat (het bestandsmiddel van Roundup) enorme schade kan aanrichten aan het menselijk lichaam en het milieu. De meeste politici in Den Haag zijn misschien verblind geraakt door Euro’s, maar het volk hoort toch wel beter te weten? Kunnen wij – de Nederlandse bevolking – ervoor zorgen dat het middel alsnog verboden wordt in Nederland? Of zijn wij ook te verblind en verdeeld geraakt?

Sinds 1950 is de wereldbevolking verdubbeld. Toch is de beschikbare grond om ons allemaal van voedsel te voorzien met slechts 10 procent toegenomen. Sterk verarmde grond moet goedkoop voedsel opleveren. Chemische meststoffen en pesticiden werden ingezet als een ‘kortetermijnoplossing’ voor de grootschalige, intensieve landbouwsystemen. Logisch en normaal, zou je zeggen. Helaas blijkt uit verschillende onderzoeken dat er een verband bestaat tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en verschillende soorten kanker, neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer, chronische ziekten als astma, verstoring van het immuunsysteem en de hormoonhuishouding, en ziekten bij pasgeboren kinderen. Degenen die ons voedsel produceren, lopen het meeste gevaar: de gezondheid van vooral boeren, tuinders en mensen die in de buurt wonen van intensief bespoten akkers staat op het spel. Maar ook burgers die in steden wonen mogen zich zorgen maken. Sporen van bestrijdingsmiddelen zoals Roundup worden in ons voedsel, drinkwater en urine gevonden. Het is niet alleen onze gezondheid dat op het spel staat, maar ook die van de generaties na ons. Geven we dan niks om onze kinderen?

Wij hebben in het verleden meerdere artikelen hierover geschreven, zelfs toen bijna de gehele Nederlandse pers weigerde te berichten over Monsanto, noch over Roundup. Toen wij net begonnen (in 2015) met het publiceren van artikelen waarin we waarschuwden voor het middel, verschenen er amper berichten in de Nederlandse media over het bedrijf Monsanto. Gelukkig is het medialandschap inmiddels aan het veranderen, en beginnen steeds meer journalisten te begrijpen dat ook hun gezondheid op het spel staat. Maar we zijn er nog lang niet. Soms krijgt de bevolking de kans om zich te verenigen, en samen ervoor zorgen dat er een verandering plaats vindt. Laat dit nou net het juiste moment in de geschiedenis zijn.

Wat is het probleem?
We moeten onze meningen over onderwerpen die ons verdelen even aan de kant zetten, en samen onze krachten bundelen om in actie te komen. De Nederlandse samenleving heeft namelijk een enorm probleem, dat nog steeds veel te weinig aandacht krijgt. Dagelijks krijgen we een cocktail van pesticiden binnen via onze voeding. Sporen van verschillende bestrijdingsmiddelen zijn gevonden in tal van producten, waardoor we dit landbouwgif massaal binnen krijgen. In landbouwgebieden waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, zweven die stoffen ook door de lucht, vervuilen ze de grond en het water. In de stad worden mensen ook blootgesteld aan een mix van chemicaliën bij het toepassen van gif in recreatiegebieden en openbaar groen in de buurt. Wanneer vrouwen worden blootgesteld aan het landbouwgif tijdens de zwangerschap, komen sommige van die chemicaliën rechtstreeks terecht bij het zich ontwikkelende kind in de baarmoeder. Tijdens zijn ontwikkeling is de foetus bijzonder kwetsbaar voor de giftige gevolgen van pesticiden. Jonge – kruipende – kinderen zijn over het algemeen kwetsbaarder dan volwassenen omdat ze doorgaans meer voorwerpen aanraken en hun handen in de mond steken. Daarnaast hebben kinderen ook een kleiner lichaamsvolume dan volwassenen en zijn minder goed in staat om giftige stoffen af te breken. Wijdverspreide gezondheidsgevolgen bij kinderen die zijn blootgesteld aan hoge doses pesticiden in de baarmoeder, worden onder andere vertraagde cognitieve ontwikkeling, gedragsstoornissen en aangeboren afwijkingen aangetoond. Er is ook een sterk verband tussen blootstelling aan pesticiden en het aantal nieuwe gevallen van kinderleukemie.

Waarom gebeurt er dan niks?
In 2015 meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een rapport dat glyfosaat, één van de bestanddelen van Monsanto’s product Roundup, waarschijnlijk een kankerverwekkend isOok het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) heeft het product geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. Daarnaast zijn er tal van onderzoeken uit verschillende landen die hetzelfde claimen. Toch blijft Monsanto volhouden dat haar product veilig is voor mens en natuur, wijzend naar ‘mysterieuze’ onderzoeken waarin geclaimd wordt dat glyfosaat wél veilig is voor gebruik. Ook ons kabinet baseert zich op deze merkwaardige onderzoeken. De vele onderzoeken die aantonen dat glyfosaat wel degelijk kankerverwekkend is, worden genegeerd door de meeste ‘volksvertegenwoordigers’. Maar hoe is het mogelijk dat onderzoekers op verschillende resultaten uitkomen? En waarom zijn de onderzoeken waar Monsanto en de VVD zich op baseren zo merkwaardig?

Demonstratie in 2013 tegen Monsanto, Amsterdam

Ghostwriters
Dat Monsanto er alles aan doet om Roundup op de markt te houden, werd duidelijk tijdens een rechtszaak in San Francisco (V.S.) in maart. Het bedrijf incasseerde een flinke imago-stoot dankzij vrijgegeven documenten. Uit interne e-mails bleek namelijk dat Monsanto zelf onderzoeken liet schrijven door zogenaamde ghostwriters waaruit ‘blijkt’ dat onkruidverdelger Roundup veilig is voor gebruik. Vervolgens werden bekende onderzoekers rijkelijk betaald enkel en alleen om hun naam onder het onderzoek te zetten. Indien Roundup inderdaad veilig zou zijn voor gebruik, zoals Monsanto en de VVD claimen, waarom zouden ze dan op deze slinkse manier te werk gaan? Opvallend is dat de VVD – die Roundup eerst nog wilde verbieden in Nederland – vorig jaar het plan voor een verbod van tafel schoof op basis van een zelfgeschreven onderzoek van Monsanto. Alhoewel dit bericht ook door persbureau Reuters naar buiten is gebracht, werd er in de Nederlandse media amper over de vrijgegeven documenten gepraat. Maar we hebben de media niet nodig om Nederland te veranderen. We kunnen in principe met z’n allen ervoor zorgen dat de hoeveelheid landbouwgif die momenteel gebruikt wordt, drastisch omlaag gaat. Dit is het juiste moment om actie te ondernemen. Het gaat immers over de voedselveiligheid van de Nederlandse bevolking, maar ook over het rijzende gevaar voor de democratie: de door multinationals gefinancierde onderzoeken. Daarnaast zijn er plannen om ook ons recht op referenda te ontnemen, het allerlaatste stukje pure Nederlandse democratie. We hebben aardig wat werk te doen, maar we kunnen dit samen aan. We moeten nu opstaan tegen de ondemocratische werkwijze van ons kabinet, we zijn namelijk de laatste generatie die dat nog (vredig) kan.

Wat kunnen we doen?
Momenteel zijn meer dan meer dan 480 andere pesticiden toegelaten voor gebruik in de EU, terwijl de wetgeving bepaalt dat pesticiden pas worden gebruikt als alle andere methoden zijn mislukt. Inmiddels is de bestrijdingsmiddelenmarkt uitgegroeid tot een miljarden business met enorme sterke lobby’s. Maar een verenigd volk is sterker dan duizend lobbygroepen. Het is van enorm belang dat we met z’n allen opstaan tegen Monsanto’s glyfosaat. Glyfosaat is een onkruidverdelger die zo doordringend is dat de resten ervan in maar liefst 45% van de bovengrond van Europa zijn gevonden, in de urine van driekwart van de Duitsers wordt gevonden, het de wettelijke grens voor drinkwater vijf keer overschrijdt, en de residuen ervan gevonden worden in koekjes, crackers, chips, ontbijtgranen, babyvoeding, brood en tal van andere producten. Hoe kunnen we dit enorm probleem stoppen?

  1. De eerste stap naar een totaal verbod op glyfosaat is zo veel mogelijk mensen informeren. Hoe meer mensen zich realiseren hoe groot dit probleem eigenlijk is, hoe groter de kans is dat we dit samen kunnen stoppen. Daarom willen we jullie vragen om dit artikel zo veel mogelijk te delen op social media.
  2. De tweede stap is een lastige maar haalbare: we moeten met z’n allen verenigen om dit gif (en de verschrikkelijke gevolgen ervan) de wereld uit te helpen. Het maakt even niks uit of je jezelf als links of rechts ziet, of je gelovig bent of niet, voor of tegen zwarte piet etc. De gezondheid van ons allemaal staat op het spel. Zodra het ons lukt om niet in hokjes te denken, maar aan jezelf, je medemens, en de volgende generatie, kunnen we dingen bereiken waar we nog lang voor onthouden zullen worden.
  3. De derde stap is massaal opstaan en doorgaan totdat er naar de wil van de bevolking wordt geluisterd. Wij willen hier duidelijk bij vermelden dat we er diep in geloven dat dit op een vredige manier bereikt kan worden. Of het nu petities ondertekenen is, mensen informeren, of op straat demonstreren; we moeten op een vredige manier samen opstaan.

Dit is zeker niet een Nederlands probleem. Als de meerderheid van de Europeanen een urinetest deed, kunnen ze verwachten dat er sporen van glyfosaat worden gevonden. Het is dan ook niet voor niets dat miljoenen Europeanen de afgelopen jaren massaal hebben gedemonstreerd tegen tegen Monsanto en glyfosaat. Daarnaast zijn er petities tegen het product door miljoenen Europeanen ondertekend. De beslissing van de EU en de VVD om het middel de komende vijf jaar toe te staan kan dan ook best worden gezien als een middelvinger naar de gehele Europese bevolking.

Zowel de EU als de VVD blijken niets meer dan overheidsinstanties die (met voorbedachte rade) het leven van miljoenen mensen in gevaar brengen zodat een multinational daar van kan profiteren. De vraag is: accepteren we dat we op deze manier behandeld worden door onze volksvertegenwoordigers, of gaan we geschiedenis schrijven en wordt Nederland het eerste Europese land dat dankzij haar bevolking glyfosaat officieel bant? De tijden van wegkijken en accepteren wat er wordt beslist zijn voorbij. Miljoenen Europeanen eisen samen voor een verbod op glyfosaat, samen met meer transparante wetenschappelijke onderzoeken van pesticiden, en een algehele vermindering van het gebruik ervan. Indien wij, de Nederlandse bevolking, ervoor kunnen zorgen dat glyfosaat verboden wordt in ons land, zullen andere landen snel volgen. Wij kunnen dit samen aan, maar we moeten wel snel beginnen. De tijd tikt namelijk door…

Binnenkort meer!