Waarschuwing: Helft van alle Nederlanders bereikt voorstadium suikerziekte

Suiker

Ondanks dat de aanslagen nog steeds elke dag te zien zijn op tv, moeten we bewust blijven voor de grotere gevaren. Nét voor de aanslagen kregen we namelijk een belangrijke waarschuwing te zien op tv.
Diverse media berichtten vorige week erover: Onderzoek van het Erasmus MC wijst uit dat een op de drie Nederlanders later in het leven diabetes krijgt. De helft van de Nederlandse bevolking bereikt zelfs een voorstadium van de aandoening. Onderzoekers van het Erasmus MC baseren hun bevindingen op gegevens van het langlopende bevolkingsonderzoek Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO) in Rotterdam. De kans dat je diabetes krijgt is én eraan overlijd, is nog steeds vele malen groter dan dat je een aanslag mee gaat maken.

Na een dagje opwinding in de Nederlandse media werd het onderwerp nauwelijks meer besproken, terwijl de meeste mensen amper hebben kunnen beseffen wat er nou precies gezegd is. Waarschijnlijk hebben de verlangen naar sensatie en kliks ervoor gezorgd dat diepgaande onderzoek achterwege werd gelaten in de artikelen. ‘saaie onderzoeken’ leveren immers minder ‘kliks’ op dan bijvoorbeeld nóg een artikel over de aanslagen in Parijs.

Bij onze (vaste) lezers zou er eigenlijk een lampje moeten branden, aangezien wij in een eerder artikel geschreven hebben over de onderzoeksresultaten van het Amsterdamse Academisch Medisch Centrum waaruit bleek dat slechts 6% van de onderzoeken naar diabetes volledig onafhankelijk zijn geschreven.
Als u deze twee artikelen naast elkaar legt begrijpt u waarom we beide onderzoeken niet zomaar mogen negeren. Zéker nu de aandacht van de media volledig is afgeleid door de aanslagen.

Gevaar
Wetenschappers van het Erasmus MC berekenden voor het eerst in Europa het levenslange risico op diabetes. Promovendus Symen Ligthart van de afdeling Epidemiologie: “Uit onze studie blijkt dat een op de drie Nederlanders diabetes krijgt. Daarnaast maakt de helft van de Nederlanders kans om een voorstadium van suikerziekte te krijgen. Met name mensen met obesitas en overgewicht hebben een hoger risico op diabetes, maar ook mensen met een gezond gewicht lopen gevaar.”
De bevindingen zijn gebaseerd op het bevolkingsonderzoek ERGO. De wetenschappers analyseerden voor deze studie de gegevens van meer dan 10.000 deelnemers over een periode van 14 jaar. De publicatie staat online in wetenschappelijk tijdschrift Lancet Diabetes & Endocrinology.

Risico
Diabetes is de meest voorkomende chronische ziekte in Nederland. Dus als je het eenmaal hebt, kom je er nooit meer van af. Diabetes type 2 openbaart zich meestal pas later in het leven en wordt ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd. De ziekte én het voorstadium ervan geven een sterk verhoogd risico op:

  • hart- en vaatziekten
  • blindheid
  • nierziekten en dementie.
  • orgaanschade

Alhoewel op dit moment ongeveer 1 miljoen Nederlanders diabetes hebben (waarvan 20% het zelf nog niet weten), zijn er vorig jaar ‘maar’ 2759 mensen daadwerkelijk overleden direct aan de ziekte zelf.
De levensverwachting in Nederland is 81 jaar. De meeste patiënten krijgen suikerziekte rond hun 40e levensjaar.
Hieruit kunnen we de conclusie uit trekken dat als je tot de 33% van de bevolking hoort die diabetes gaat krijgen, je de helft van je leven gegarandeerd een klant wordt van de farmaceutische industrie.

Farmaceutische industrie beïnvloeden onderzoeken
In een eerder artikel belichtten we de onderzoeksresultaten van het Academisch Medisch Centrum waaruit bleek dat slechts 6% van de onderzoeken naar suikerziekte volledig onafhankelijk geschreven zijn. De overige 94% van de onderzoeken zijn geschreven door onderzoekers en auteurs die banden hebben met farmaceutische bedrijven, met belangenverstrengelingen als gevolg.

Het diabetesonderzoek kent weinig werkelijk onafhankelijk onderzoek en is veel te afhankelijk van een paar onderzoekers bij wie sprake is van serieuze belangenverstrengeling”, aldus Frits Holleman, internist bij het AMC.

Holleman vindt dat er veel kritischer gekeken moet worden naar de rol van ‘industrie auteurs’ bij medische studies, die gesponsord worden door het bedrijfsleven.
Het is onmogelijk om als een klein groepje auteurs kritisch al deze onderzoeken kunnen schrijven. En als je grote bedragen van een firma ontvangt voor een onderzoek, is het heel moeilijk om te schrijven dat er niets van deugt”, vertelt Holleman van AMC.
Veel van deze onderzoeken worden volgens hem geschreven door professionele schrijfbureaus met als doel de positieve aspecten van een onderzoek te belichten.

De negatieve kanten worden weggelaten, dus houden farmaceutische bedrijven data achter.
-Frits Holleman

De vereniging van universiteiten VSNU, opsteller van gedragscodes, onderstreept dat onderzoek altijd onafhankelijk moet zijn. “Samenwerken met bedrijven kan juist heel nuttig zijn, maar het mag echter nooit ten koste gaan van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit”, aldus de woordvoerder.

Corruption

Eet en drink bewust
Deze waarschuwing hoort eigenlijk vanuit de overheid te komen, maar ze geven steeds meer de indruk dat volksgezondheid laag op het lijstje geschreven staat.
We mogen deze onderzoeken zeker niet zomaar negeren. Professionals laten ons zien dat suiker een groot gevaar vormt voor gezondheid van de Nederlandse bevolking en wijzen ons erop dat de onderzoeken naar suikerziekte bijna nooit onafhankelijk zijn.
Als we naar bijvoorbeeld Canada kijken, wordt er preventief namens de overheid gewaarschuwd. Op blikjes Red Bull staat een waarschuwing op de label die wijst naar de gevaren van teveel suiker. Inwoners van Canada hebben volgens statistieken een aanzienlijk minder kans om suikerziekte op te lopen.

Wordt geen vaste klant van de farmaceutische industrie: eet en drink bewust. Al geven de overheid en de media de indruk dat het allemaal wel meevalt, alleen jijzelf kan ervoor zorgen dat je niet bij de 33% gaat horen die suikerziekte gaat krijgen later in het leven.
Suiker zit zeker niet alleen in snoepgoed, ook in de meeste frisdranken zit een grote hoeveelheid suiker. In een pakje Wicky zitten bijvoorbeeld vijf suikerklontjes. Dat realiseren de meeste ouders zich niet als ze het meegeven naar school.
Kies voortaan bewust de producten die je in de winkelwagen legt, en let op het suikergehalte: het zal een wereld maken van verschil!

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]