MH17-rapport leidt tot meer vragen dan antwoorden

Het is inmiddels een maand geleden dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het officiële MH17-rapport naar buiten bracht. Volgens OVV-bestuurder Tibbe Joustra is het Maleisische vliegtuig neergehaald door een BUK-raket met een 9NC14N-kop. Er is lang gedaan naar dit onderzoek, maar toch laat het rapport meer vragen achter dan antwoorden.

”De OVV had niet de taak om uit te zoeken wie de dader was, maar om een onderzoek te verrichten naar de waarschijnlijke oorzaak van de crash zodat dit soort tragediën voorkomen kunnen worden in de toekomst. Het rapport onthulde dat verwaarlozing een grote factor was voor de crash die 298 levens kostte.” aldus onafhankelijke politieke consultant op conflict- en conflictoplossingen Dr. Christof Lehman in zijn artikel voor Eastern Outlook.

”Op de dag van de crash waren er in totaal 160 vluchten boven het gebied totdat het luchtruim gesloten werd na de crash. Volgens de OVV waren er geen voorzorgsmaatregelen getroffen om het luchtruim te sluiten boven het gebied. De Oekraïnse autoriteiten hebben hierin jammerlijk gefaald.” zegt Tibbe Joustra. In de drie dagen ervoor gingen er vluchten van 61 maatschappijen uit 32 landen over het gebied.
Volgens de OVV was Oekraïne op de hoogte dat er luchtafweergeschut werd gebruikt dat tot de vlieghoogte van commerciële vluchten kon reiken en had het land daarom het luchtruim moeten sluiten.

Nederlandse politiek wist ervan
Sterker nog, maar liefst zes Nederlandse ministeries waren op de hoogte van een briefing over de veiligheid van het luchtruim in Oost-Oekraïne. Het verslag van een Nederlandse diplomaat kwam op maandag 14 juli 2014 (drie dagen voor de ramp) terecht op de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken, Financiën en Algemene Zaken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu – verantwoordelijk voor de luchtvaart – zat daar niet bij.
Dit is niet vermeld in het officiële rapport. Drie dagen voor de ramp met vlucht MH17 werden verschillende diplomaten op de briefing in Kiev bijgepraat over de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne. De diplomaat werd op de hoogte gesteld dat een Oekraïens vrachtvliegtuig op grote hoogte uit de lucht was geschoten.
Reden genoeg om het luchtruim te sluiten zou je zeggen. Toch werd er niks gedaan met deze informatie, ook niet in het onderzoek. Het Kabinet blijft weigeren dat verslag openbaar te maken alhoewel deze een cruciale rol speelt in het onderzoek.

Details van de crash worden nog steeds geheim gehouden: Geen enkele partij die betrokken is bij het onderzoek, heeft ”onafhankelijk hard bewijs” zoals gecertificeerde radar data, gecertificeerde kopieën van de luchtverkeersleiding – opnametapes van communicatie, data van de zwarte doos, de cockpit geluidsrecorder enzovoorts. Waarom wordt dit soort informatie geheim gehouden?

Sommige experts begonnen te speculeren over een ”geheime overeenkomst”  tussen de westerse landen, Australië en Maleisië.

Nadat het Nederlandse rapport officieel naar buiten werd gebracht, liet de Russische wapenfabriek Almaz-Antey in een statement weten dat de DSB de data die de fabriek heeft gegeven verkeerd heeft geïnterpreteerd.
Volgens de fabriek zelf, maker van het BUK-systeem, is vlucht MH17 geraakt door een oud model BUK-raket het type 9M38. Het is een oud type Sovjet-raket dat nog steeds wordt gebruikt door het Oekraïense leger.

Ondertussen heeft de wapenfabrikant bij het Europese Hof van Justitie een rechtszaak aangespannen voor reputatieschade en onrechtmatige sancties.
Het Hof van Justitie verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen. Het is de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie en maakt samen met het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie deel uit van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hier stap je niet zomaar op af, en zeker niet wanneer je de ‘schuldige’ partij bent.

Waar is het Amerikaanse bewijs?
Na de publicatie van de definitieve onderzoekresultaten over de MH17 bleek er iets cruciaal te ontbreken, namelijk de informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst waar het onderzoek van de OVV grotendeels op is gebaseerd.
Het ontbreken van Amerikaanse satellietfoto’s en andere inlichtingen waar John Kerry zich op baseerde na de crash, en zo direct kon aanwijzen uit welk gebied het raket vandaan kwam, is tot op heden zowel voor het publiek als voor de families van de overledenen niet toegankelijk en door de Amerikanen geclassificeerd als “top secret.”

Op 20 juli 2014 verklaarde John Kerry op de Amerikaanse nieuwszender NBC dat de Verenigde Staten satellietbeelden zouden hebben van het moment dat de raket werd gelanceerd. Ook vermeldde Kerry dat hij precies wist vanuit welke locatie de raket werd gelanceerd en wanneer de MH17 van de Oekraïense radar verdween. Maar van het “bewijsmateriaal” waar de Verenigde Staten hun argumenten op baseren, ontbreekt elk spoor.

Het uitbrengen van het Nederlandse onderzoeksrapport zonder aantoonbare bewijsmateriaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten, maar zich wel daarop baserend, laat duidelijk zien dat de Amerikanen- en westerse landen wel degelijk iets te verbergen hebben. Dat de Verenigde Staten een dikke vinger in de pap hebben wordt ook steeds duidelijker.

We mogen ons onderhand wel af gaan vragen of de leidende rol van Nederland tijdens het onderzoek geen schijnvertoning was om de publieke opinie tevreden te stellen.

Indien de Amerikanen overtuigend bewijs hebben om de exacte daders voor het gerecht te kunnen slepen, en de dierbaren van de overledenen hiermee de verschrikkelijke tragedie van het conflict tot een eind kunnen brengen, waarom brengen ze dit bewijs dan niet naar buiten? Waarom wordt de Nederlandse bevolking zo slecht geïnformeerd over de crash? Welke rol speelt de media, die vanaf dag één de Russische separatisten beschuldigen, in dit onderzoek? 

Binnenkort meer!