Tienduizenden Israëliërs demonstreren tegen Netanyahu’s dictatoriale trekjes

Tienduizenden demonstranten zijn in Tel Aviv de straat opgegaan en verenigden zich tegen de onlangs ingediende immuniteit-wet die Benjamin Netanyahu zou moeten beschermen tegen de toenemende corruptieonderzoeken. De demonstratie ‘Defensive Shield for Democracy’ toonde een zeldzame eenheid tussen bijna alle partijen in de Israëlische oppositie. De organisatoren zeggen dat minstens 80.000 mensen hebben deelgenomen aan de demonstratie.

Netanyahu is al een decennium in functie en behaalde zijn vijfde termijn in april temidden van drie lopende onderzoeken naar corruptie, omkoping en fraude. De premier ontkent de aanklachten, terwijl de bewijzen zich opstapelen. Hij zei ook dat hij niet van plan is af te treden, zelfs als hij wordt aangeklaagd.

Tegenstanders vrezen dat Netanyahu onder vervolging uit wil komen. Zo wordt hij beschuldigd dat hij de zogenaamde Franse wet wil invoeren, die het openen van een corruptieonderzoek naar een zittende regeringsleider verbiedt. Als de voorgestelde wetgeving wordt aangenomen, is het niet mogelijk om verkozen ambtenaren strafrechtelijk te vervolgen, tenzij de 120 leden tellende Knesset en de Knesset House Committee besluiten af te zien van de immuniteit.