Shell betaalde DRIE TON aan Rotterdamse professor voor ‘onafhankelijk’ onderzoek

De Rotterdam School of Management (RSM), onderdeel van de Erasmus Universiteit, ontving meer dan 3 ton van Shell voor een onderzoek naar het vestigingsklimaat voor multinationals in Nederland. Later werd door de Nederlandse overheid met dat rapport belastingregelingen in elkaar gezet waar multinationals (waaronder Shell) voordeel van ondervonden. Dat concluderen onderzoekers van Changerism in een recent rapport. 

Veel internationale bedrijven hebben hun hoofdkantoor verplaatst naar Nederland vanwege het milde belastingklimaat. Nu blijkt dat dit klimaat dankzij de multinationals zelf is gecreëerd. Het rapport ‘A Pipeline of Ideas’ is het resultaat van een jaar onderzoek naar de relaties tussen de RSM en fossiele-energie-bedrijven. De onderzoekers spraken met verschillende medewerkers van de RSM en deden meerdere beroepen op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het rapport onthult onder andere dat Shell en RSM contractueel hebben vastgelegd dat het bedrijf studentenprofielen en curricula mag beïnvloeden. Ook heeft Shell medezeggenschap over RSM’s strategie en vinden er jaarlijks diners plaats waar RSM’s activiteiten worden afgestemd met het olie- en gasbedrijf. Deze banden beïnvloeden onderzoeken die verricht zijn door RSM. RSM voerde onderzoek uit voor NAM, Shell, GasTerra en GDF Suez (Engie) met als doel bij te dragen aan een “breed gedragen ‘license to operate’ van de gassector”, in antwoord op weerstand tegen gaswinning in Nederland.

Belastingverlaging
Shell betaalde RSM ook voor een onderzoek waarin geadviseerd werd om belastingdruk op multinationals te verlagen. Later heeft één van de auteurs, RSM professor Henk Volberda, de overheid met succes opgeroepen tot verregaande belastingverlagingen voor multinationals in Nederland. Hij deed deze oproep mede op grond van dit onderzoek, zonder te vermelden dat hij daar rijkelijk voor was betaald door multinational Shell. Het rapport vermeldt echter alleen belangenorganisatie VNO-NCW als opdrachtgever, niet Shell als externe financier. Dat is in strijd met de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening, die voorschrijft dat externe financiers moeten worden genoemd in publicaties.

Vatan Hüzeir, directeur Changerism en hoofdauteur: “Met de banden ondersteunt RSM bedrijfsmodellen die fundamenteel afhangen van productie en consumptie van fossiele energie. Dat maakt de faculteit medeplichtig aan het facailiteren van klimaatverandering. Daarnaast ondermijnt de verregaande vervlechting tussen de wetenschap en het bedrijfsleven de maatschappelijke functie van universiteiten en hun onafhankelijkheid. Wij vragen de Erasmus Universiteit en andere instellingen om kritisch te kijken naar hun banden met de fossiele energie industrie in het licht van de urgentie van klimaatverandering.”

SP-lid Sandra Beckerman heeft inmiddels een debat aangevraagd omtrent het spraakmakende rapport.

Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities aan de Erasmus Universiteit bevestigt Vatan’s standpunt: “Dit onderzoek toont haarscherp aan dat de banden tussen de universiteit en de fossiel industrie niet alleen vanzelfsprekend en fijn vertakt zijn, maar ook dat ze inhoudelijk veel te diep ingrijpen. Het is niet alleen tijd om te desinvesteren, maar ook om al deze relaties los te koppelen.

Het meest opvallende aan dit voorval is dat de Nederlandse media dit rapport (tot nu toe) volledig hebben genegeerd. Enkel De Correspondent en Follow The Money hebben erover geschreven. Opnieuw wordt ons een reden gegeven waarom we de media in Nederland niet meer kunnen vertrouwen. 

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”280″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]