Tienduizenden Italianen de straat op tegen TTIP, GMO, oorlogen en Amerikaanse invloed

ttip Rome

Terwijl de meeste Nederlanders aan het genieten waren van de zon, zijn gisteren tienduizenden Italianen de straat opgegaan in Rome om te demonstreren tegen o.a. het TTIP-verdrag. Uit het hele land kwamen inwoners naar de hoofdstad van Italië om hun afkeur te laten zien tegen de geheimzinnige Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) overeenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten. De demonstranten zien in dat het verdrag slavernij met zich mee zal brengen in Europa, en de kwaliteit van werk en voedsel omlaag zal brengen. De demonstratie werd compleet genegeerd door de Nederlandse media, wat weer duidelijk aan ons laat zien aan welke kant ze staan. Zo genoot de pro-EU demonstratie in polen wel volop van de aandacht.

De demonstranten verzamelden zich op het San Giovanni plein in Rome en op hun anti-TTIP spandoeken was o.a. te lezen: “Amerikaanse kip gevuld met hormonen op onze tafels? Stop TTIP!”, “Mensen vóór winsten.” en “Vrij verkeer? Geen kapitaal, maar mensen.” Ook demonstreerden de italianen tegen de NAVO-agressie, GMO-voedsel en de Amerikaanse invloed in de wereld. De demonstranten weten dat het verdrag zal leiden tot een verslechtering van de landbouwpraktijken, alsmede de kwaliteit van het werk en diensten. Maar de Italianen zijn niet de enigen, in Berlijn kwamen eerder 150.000 mensen op de been om te demonstreren tegen het verdrag. Ook in diverse andere Europese steden zijn er eerder massademonstraties georganiseerd en druk bezocht. In Nederland was de grootste anti-TTIP demonstratie in oktober vorig jaar. ‘Maar’ 7000 Nederlanders kwamen bijeen in Amsterdam om hun zorgen te uiten in een demonstratie. Als we dit getal vergelijken met andere anti-TTIP demonstraties in Europa kunt u zien dat de opkomst relatief laag is. Doordat de Nederlandse media dit soort demonstraties negeren, zien nog steeds veel mensen niet in hoe gevaarlijk dit verdrag is en wat voor impact het heeft op de Europeaan.

Wat is TTIP?
De Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is kort gezegd een handelsverdrag tussen de EU en Verenigde Staten die ervoor zorgt dat alle handelsbelemmeringen tussen beide handelsblokken worden weggenomen. Alle Nederlandse- en Europese regels die ervoor dienden om de consument en milieu te beschermen, en waar generaties jaren voor gestreden hebben in Europa, komen op de tocht te staan. Door die regels weg te nemen, krijgen bedrijven nog meer ruimte om winst te maken. Ten koste van onze gezondheid en het milieu.

Waarom is TTIP zo gevaarlijk?
In Europa worden strenge eisen gesteld aan producten om consumenten, werknemers en het milieu te beschermen. Zo mogen voedsel en kleding met gevaarlijke pesticiden of hormonen niet in Europa worden verhandeld. Het TTIP-handelsverdrag gooit al deze afspraken overboord: als een democratisch genomen besluit de betreffende multinationals niet goed uitkomt en hun winsten daardoor in gevaar komen, kunnen de multinationals in kwestie besluiten dit aan te vechten. Dit kan dankzij een clausule in het TTIP-handelsverdrag waarmee multinationals die zich benadeeld voelen, schadeclaims kunnen indienen tegen een staat. Deze rechtszaken worden gevoerd in een besloten rechtbank, buiten de gebruikelijke paden om.
En wanneer de rechtszaak gewonnen wordt door een multinational… juist! Dan mogen wij, de belastingbetaler, opdraaien voor de enorme claims en kosten.

Grote multinationals profiteren, burgers de dupe
3,4 miljoen bezorgde Europeanen dringen (via deze petitie) er bij de Europese Commissie op aan dat de onderhandelingen over het ingrijpende handelsverdrag TTIP gestaakt moeten worden. De bedoeling van TTIP is de handelsregels tussen Amerika en Europa te versoepelen. Lijkt een goeie deal, maar niet als er Europese verworvenheden op het gebied van volksgezondheid en milieu sneuvelen. Hormonen in vlees, giftige stoffen in kleding of GMO-voedsel: praktijken waar we in Europa eindelijk vanaf zijn, kunnen zomaar terugkeren met TTIP. Bovendien gaat het proces er niet erg democratisch aan toe: het Europees Parlement mag aan het eind van de onderhandelingsrit alleen een klap geven op de complete overeenkomst. Multinationals als Monsanto, McDonald’s en Nike profiteren enorm van dit verdrag.

De anti-TTIP demonstratie in Amsterdam, oktober 2015.
Anti-TTIP demonstratie in Amsterdam, oktober 2015.


Greenpeace
Even leek het erop dat de medialandschap eindelijk veranderd was, en begonnen de Nederlandse media weer een klein beetje uitleg te geven over het verdrag. Greenpeace kreeg vorige week namelijk geheime documenten in handen waaruit (nogmaals) bleek dat met name grote bedrijven bij de onderhandelingen tussen de VS en de EU zijn aangeschoven, terwijl burgers niet mogen meepraten. Zeer ondemocratisch dus. Verder maakt Greenpeace zich zorgen dat nergens in de onderhandelingen gesproken zou worden over het recht om handel te beschermen als het anders negatieve gevolgen heeft voor mens en milieu. Na een paar dagen mediaopwinding is het onderwerp weer volledig ‘vergeten’ door de media. Wij hebben een sterk vermoeden dat dit met opzet wordt gedaan. Knowledge is power, maar helaas informeren de meeste Nederlanders zich nog steeds enkel via de Nederlandse mainstream media.

Voorzitter
Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 vervult Nederland voor de twaalfde keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Juist hierom is het van enorm belang dat wij ons laten horen over het verdrag, en dat is misschien ook de reden dat de Nederlandse bevolking zo slecht geïnformeerd wordt over het verdrag. Tijdens het EU-voorzitterschap zit Nederland de vergaderingen van de Raad voor en wordt door Nederland het voortouw genomen bij onderhandelingen tussen de lidstaten onderling. Ook behartigt Nederland de belangen van de lidstaten bij onderhandelingen met de andere Europese instellingen over nieuwe regelgeving. Nederland heeft maar liefst 62,8 miljoen euro belastinggeld op de begroting gezet voor het voorzitterschap.

Wij schrijven onze artikelen niet voor de likes of shares, maar door dit soort artikelen te delen kunt u ook bijdragen aan een bewuster Nederland. We kunnen handig gebruik maken van het voorzitterschap, maar de meeste Nederlanders weten niet eens dat ons land op dit moment voorzitter is van de EU. Zeer zorgelijk, maar helaas de stille waarheid. Facebook is een krachtig platform waar informatie makkelijk en snel gedeeld kan worden, laten we het wijs gebruiken.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”250″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]