Kankerverwekkend middel glyfosaat wordt nog steeds volop gebruikt in landbouw

Onkruidverdelger Roundup is in ons land nog steeds toegestaan om te gebruiken in de landbouw. Nederland staat wereldwijd in de top 3 met het hoogste gifgebruik per hectare, toch wordt hier niets aan gedaan. Het is de lobby van Monsanto niet alleen in Nederland gelukt om het verbod zo lang mogelijk uit te stellen. Ook in Brussel wordt er gepraat over de onkruidverdelger: ”experts” van de lidstaten stelden onlangs voor het gebruik van het middel ook in de komende vijftien jaar toe te staan, een aantal landen verzet zich daartegen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het middel enorme gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Waarom is het nog steeds toegestaan om het middel te gebruiken op de Nederlandse akkers?

Sinds 1950 is de wereldbevolking verdubbeld. Toch is de beschikbare grond om al die mensen van voedsel te voorzien met slechts 10 procent toegenomen. Sterk verarmde grond moet goedkoop voedsel opleveren. Chemische meststoffen en pesticiden werden ingezet als kortetermijnoplossing voor de grootschalige, intensieve landbouwsystemen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een verband bestaat tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en verschillende soorten kanker, neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer, chronische ziekten als astma, verstoring van het immuunsysteem en de hormoonhuishouding, en ziekten bij pasgeboren kinderen. En het ironische is dat diegenen die ons voedsel produceren het meeste gevaar lopen: de gezondheid van vooral boeren, tuinders en mensen die in de buurt wonen van intensief bespoten landbouwgrond staat op het spel.

Anti Alles
De giftige onkruidverdelger Roundup


Glyfosaat
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is glyfosaat (het bestandsmiddel van Roundup) waarschijnlijk kankerverwekkend. Toch wordt het middel nog steeds volop gebruikt in de landbouw in Nederland. Waarom geven we jaarlijks miljarden uit aan onderzoek en bestrijding van kanker, maar pakken we de oorzaken niet aan? Er zijn al tal van onderzoeken verschenen uit verschillende landen die waarschuwen voor de gevolgen van het middel, maar het wordt nog steeds over onze akkers gespoten. Glyfosaat moet zo spoedig mogelijk verbannen worden in Nederland. Sporen van Glyfosaat worden in ons drinkwater gevonden, maar ook o.a. in groente, vlees en zelfs Ben&Jerry’s ijsjes. Het product is helemaal niet zo onschuldig als producenten ons graag doen geloven, en de gevolgen zijn enorm.

CBS
Greenpeace heeft vorige maand de hand weten te leggen op vertrouwelijke verkoopcijfers van bestrijdingsmiddelen in Nederland. Uit de cijfers blijkt dat er een groot verschil is tussen de gebruikscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert en de verkoopcijfers van de industrie zelf. De verkoopcijfers van het beruchte onkruidmiddel glyfosaat zijn maar liefst vijf keer zo hoog als het gebruik volgens het CBS. Hoe ‘onafhankelijk’ is het CBS eigenlijk? Zou de lobby van Monsanto ook met cijfers van het CBS kunnen spelen? De huidige directeur van het CBS, Tjin-a-Tsoi, was eerder actief in de olie-industrie en was ooit een bankier. Zou hij weer verleid zijn geraakt door euro’s? Het mag in ieder geval schandalig genoemd worden dat er gesjoemeld wordt met de verkoopcijfers van het omstreden glyfosaat.

Nier- en leverschade
Roundup is niet alleen kankerverwekkend. Een paar maanden geleden hebben wij van De Stille Waarheid via Environmental Health een wetenschappelijk onderzoek in handen gekregen waarbij wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk hebben onderzocht wat voor schade het populaire bestrijdingsmiddel Roundup kan toebrengen aan het menselijk lichaam. Voor onze lezers hebben we dit onderzoek verder uitgelicht in een eerder artikel. Uit de studie bleek dat het langdurig gebruik van het bestrijdingsmiddel Roundup zelfs bij minieme hoeveelheden kan leiden tot nier- en leverschade. De studie, uitgevoerd door een groep van internationale wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk onderzochten wat de effecten waren van langdurige blootstelling aan kleine hoeveelheden Roundup én de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat, hét belangrijkste ingrediënt van Roundup.

In het onderzoek, gepubliceerd op de website van Environmental Health, hebben de wetenschappers vooral de focus gelegd op de invloed van Roundup en glyfosaat op de genexpressie in de nieren en lever. In het onderzoek dat twee jaar duurde, experimenteerden de wetenschappers met kleine hoeveelheden Roundup dat aan het water werd toegevoegd en daarna werd toegediend aan proefdieren zoals ratten. De doses Roundup die aan het water werd toegevoegd was velen malen kleiner dan de hoeveelheid Roundup dat normaliter bijvoorbeeld is toegestaan in de drinkwater van Verenigde Staten. De testresultaten waren schokkend. Veel ratten verloren 25% van hun lichaamsgewicht, hadden last van gezwellen, inwendige- en uitwendige bloedingen en waren extreem uitgeput. Ook medicijnen worden getest op ratten om te zien of ze veilig zijn. Indien een medicijn dit soort gevolgen zou hebben voor de ratten, zou het medicijn nooit goedgekeurd worden om op de markt gebracht te worden. Waarom zouden we Roundup wel toelaten voor gebruik?

Epidemieën Sri Lanka & Brazilië
Een onderzoek van de International Journal of Environmental Research uit 2014, dat zich specifiek richtte op de volksgezondheid in derde wereldlanden concludeerde dat het immense gebruik van Roundup op het platteland door de Sri Lankaanse boeren heeft geleid tot een wijdverbreide chronische nierziekte die epidemische vormen begon aan te nemen in Sri Lanka. Een andere studie toonde aan dat de landbouwchemicaliën van Monsanto cellulaire- en genetische ziekten veroorzaakten bij de mensen die werkten op de Braziliaanse soja-velden. Causale verbanden die ons wakker zouden moeten schudden.

Conclusies van de studie geven aan dat er een verband is tussen de grootschalige veranderingen in de lever- en nier genexpressie en de consumptie van kleine hoeveelheden glyfosaat. Omdat de gebruikte dosis Roundup in milieurelevante termen van mensen en wilde dieren hét niveau is waar men dagelijks aan wordt blootgesteld (rivieren, tuinen, parken, voetbalvelden en scholen) kan Roundup gezien worden als een gevaar voor de volksgezondheid. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat verdere blootstelling significante gevolgen kan hebben voor de gezondheid en welzijn van mens en dier!

De Tweede Kamer heeft de afgelopen jaren veel gediscussieerd over pesticiden als metam-natrium, neonicotinoïden, azolen en glyfosaat, naar aanleiding van geruchtmakende uitzendingen van tv-programma’s als Zembla, Radar, Nieuwsuur en Kassa. Vervolgens zijn er beleidsmaatregelen genomen om de schadelijke effecten van deze pesticiden in te dammen. Helaas zijn deze maatregelen niet ver genoeg gegaan, en moeten wij zelf in actie komen om dit giftige middel van de markt te halen.

Kom ook in actie!
Het kankerverwekkend middel glyfosaat wordt nog steeds gebruikt in de Nederlandse landbouw, en we moeten dit samen stoppen. Wij vragen u daarom dit artikel te delen via uw sociale netwerken. Het is van wezenlijk belang dat we toekomstige generaties wapenen met de levensvaardigheden en informatie die ze dringend nodig hebben om gezonder en gelukkiger te leven. Een verbod op glyfosaat zal verschil maken voor niet alleen uw leven, maar ook voor de levens van volgende generaties, dus help ons alstublieft. Samen kunnen wij dit stoppen.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”250″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]