Officieel: “Ban Roundup zo snel mogelijk uit huis en tuin”

Het is alweer een lange tijd geleden dat de media in Nederland hebben bericht over de ontwikkelingen rondom de Amerikaanse multinational Monsanto. Recent heeft Monsanto opnieuw een bod uitgebracht ter waarde van $47 miljard op concurrent Syngenta nadat deze eerder een bod van $40 miljard had afgewezen. Veel aandacht heeft het niet gekregen in de media en voorlopig zal dat waarschijnlijk ook zo blijven.

Of beide ontwikkelingen met elkaar te maken hebben weten wij niet maar het is wel héél toevallig dat Europa en voornamelijk landen als Nederland, België, Frankrijk en Spanje gebukt gaan onder een zware landbouwcrisis. Is dit gedaan om Monsanto in de hand te kunnen spelen? Het is algemeen bekend dat Monsanto graag voet aan de grond wil krijgen op de Europese voedselmarkt en de concurrentie wil aangaan met Europese boeren. We weten allemaal hoe dit zal aflopen. De boeren zullen op termijn door de hoge productiekosten de concurrentiestrijd met Monsanto verliezen die met de genetisch gemanipuleerde voedingszaden simpelweg minder hoeft uit te geven. Koppel dit met het aankomend TTIP-verdrag en binnen één jaar wordt ook Europa overspoeld met genetisch gemanipuleerd voedsel uit de Verenigde Staten. Boeren die alsnog het hoofd boven water willen houden worden gedwongen mee te doen met de “monsanto-landbouwcoöperatie”.

Onlangs hebben wij via Environmental Health een wetenschappelijk onderzoek in handen gekregen waarbij wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk hebben onderzocht wat voor schade de populaire bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto kan toebrengen aan het menselijke lichaam. Voor onze lezers hebben we dit onderzoek verder uitgelicht in ons artikel.

Uit de nieuwe studie blijkt dat het langdurig gebruik van de bestrijdingsmiddel Roundup zelfs bij minieme hoeveelheden kan leiden tot nier- en leverschade.

De studie, uitgevoerd door een groep van internationale wetenschappers uit het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankijk onderzochten wat de effecten waren van langdurige blootstelling aan kleine hoeveelheden Roundup én de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat, hét belangrijkste ingrediënt van Roundup.

In het onderzoek, gepubliceerd op de website van Environmental Health, hebben de wetenschappers vooral de focus gelegd op de invloed van Roundup en glyfosaat op de genexpressie in de nieren en lever.

In het onderzoek dat twee jaar duurde, experimenteerden de wetenschappers met kleine hoeveelheden Roundup dat aan het water werd toegevoegd en daarna werd toegediend aan proefdieren zoals ratten. De doses Roundup die aan het water werd toegevoegd was velen malen kleiner dan de hoeveelheid Roundup dat normaliter bijvoorbeeld is toegestaan in de drinkwater van Verenigde Staten. De testresultaten waren schokkend. Veel ratten verloren 25% van hun lichaamsgewicht, hadden last van gezwellen, inwendige- en uitwendige bloedingen en waren extreem uitgeput.

Monsanto blijft liegen
Herkent u hem nog? Onlangs verklaarde deze man in een interview dat het veilig was om een glas glyfosaat naar binnen te werken. Aldus een lobbyist van Monsanto op televisie.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit slaapt
Gezien de zeer lage dosis glyfosaat dat in het drinkwater gebruikt werd door de wetenschappers, moet dit onderzoek alle alarmbellen doen afgaan bij de instanties die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid in Nederland en Europa. Maar hoe machteloos sta je als wetenschapper wanneer het onderzoek niet door de Mainstream Media wordt opgepikt en onder de aandacht brengt van de Nederlandse bevolking? Door de recente crisissen zijn de mensen steeds meer gaan letten op de prijs van voeding. Er ontstond een gat in de markt voor voedselproducten die het niet zo nauw namen met de Nederlandse- en Europese voedselwetgeving. Dit leidde uiteindelijk tot vele voedselschandalen zoals het paardenvleesschandaal in 2015 en de Salmonella-schandaal bij het visverwerkingsbedrijf Foppen.

Realiseert u zich dat de bedrijven die verantwoordelijk waren voor deze voedselschandalen maar een fractie zijn van wat Monsanto is en waar het toe in staat is?

Epidemieën Sri Lanka & Brazilië
Een onderzoek van de International Journal of Environmental Research uit 2014, dat zich specifiek richtte op de volksgezondheid in derde wereldlanden concludeerde dat het immense gebruik van Roundup op het platteland door de Sri Lankaanse boeren heeft geleid tot een wijdverbreide chronische nierziekte die epidemische vormen begon aan te nemen in Sri Lanka. Een andere studie toonde aan dat de landbouwchemicaliën van Monsanto cellulaire- en genetische ziekten veroorzaakten bij de mensen die werkten op de Braziliaanse soja-velden.

Burgers moeten initiatief tonen
Conclusies van de studie geven aan dat er een verband is tussen de grootschalige veranderingen in de lever- en nier genexpressie en de consumptie van kleine hoeveelheden Roundup. Omdat de gebruikte dosis Roundup in milieurelevante termen van mensen en wilde dieren hét niveau is waar men dagelijks aan wordt blootgesteld (rivieren, tuin, parken, voetbalvelden en scholen) kan Roundup gezien worden als een gevaar voor de volksgezondheid. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat verdere blootstelling significante gevolgen kan hebben voor de gezondheid en welzijn van mens en dier.

Voorheen schreven wij (hier & hier) hoe verrot het beleid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is en de gevaren die het met zich meebrengt voor onze volksgezondheid.

Op 10 oktober vindt er in Nederland een algemene demonstratie plaats tegen het komende TTIP-verdrag. Laten we dit moment ook aangrijpen om te demonstreren tegen het beleid van de NVWA en de toenemende invloed van Monsanto!

Doet u mee of kijkt u toe? De keuze is aan u.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]