Monsanto produceerde chemische wapens voor VS en Israël

fosfor

Uit de onlangs vrijgegeven documenten blijkt dat Monsanto verantwoordelijk is voor het leveren van witte fosfor aan de Amerikaanse overheid, die het op haar beurt weer doorverkocht aan Israël.
Het produceren van witte fosfor is toegestaan, terwijl het gebruik ervan in civiele gebieden gezien wordt als oorlogsmisdaad volgens de Geneefse Conventies. De documenten onthullen tevens dat er op 19 augustus 2008 een voorraad witte fosfor is geleverd aan het Israëlische bedrijf Israël Chemicals LTD.

Witte fosfor
Witte fosfor wordt gebruikt in brandbommen, rookbommen en als doelwitmarkering. Het is een zelfontbrandbare stof, waardoor contact met het stof ervoor zorgt dat de huid en vlees wegbranden. Bij contact met de huid reageert de stof met het water in de huid, waardoor zeer diepe en ernstige brandwonden ontstaan. Dit effect is vergelijkbaar met dat van napalm. Naast brandwonden kan de toxiciteit van witte fosfor ook schade veroorzaken aan veel belangrijke organen zoals de lever, longen en het hart.

Hoe kan een agrarisch bedrijf als Monsanto met toestemming van de Amerikaanse overheid zich bezig houden met het produceren van deze gevaarlijke stoffen die gebruikt worden voor chemische wapens? Waarom spelen de Mainstream Media blind, doof en stom over dit soort zaken terwijl het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het produceren van deze chemische wapens er alles voor over heeft om de Nederlandse en Europese voedselmarkt over te nemen

Gebruik in oorlogen
”Fallujah: The Hidden Massacre” is  een Italiaanse documentaire gemaakt in 2005.
De film documenteert het gebruik van chemische wapens en met name brandbommen. Het Amerikaanse leger wordt ervan beschuldigd deze wapens zonder onderscheid te maken tussen burgers en militanten te hebben ingezet, waarbij veel burgers en kinderen door toedoen van de Amerikaanse bombardementen in november 2004 in de stad Fallujah, Irak waren omgekomen.

De gebruikte wapens zouden de Mark 77-bommen (het nieuwe napalm) zijn en brandbommen op basis van witte fosfor. De documentaire laat beelden zien van zwaar verbrande slachtoffers waarvan de kleding nog zo goed als intact is en beelden waarbij vanuit helikopters boven Fallujah met witte fosfor werd geschoten. In de documentaire kwam ook een Amerikaanse soldaat aan het woord die het gebruik van witte fosfor bevestigde. Tevens bevestigde een andere Amerikaanse soldaat het met opzet neerschieten van Iraakse burgers in opdracht van zijn commandant.

 

Het doel van de coalitie volgens de Amerikaanse overheid was naar eigen zeggen het ten val brengen van het regime van Saddam Hossein, dat de Iraakse bevolking zou ”onderdrukken”, het internationale terrorisme zou ondersteunen en massavernietigingswapens zou hebben ontwikkeld, deze in bezit zou hebben en tevens gebruikt.

Tot op heden zijn dergelijke wapens nooit gevonden, noch is het verband met terrorisme aangetoond.
Dit, terwijl er genoeg bewijzen zijn dat de VS zélf chemische wapens heeft gebruikt tijdens het offensief in Irak.

Kindslachtoffer na een aanval met witte fosfor door het Amerikaanse leger in Irak.
Kindslachtoffer na een aanval met witte fosfor door het Amerikaanse leger in Irak.

Gaza
Niet alleen de Amerikaanse overheid maakte gretig gebruik van de witte fosfor dat door Monsanto geproduceerd was.
In januari 2009 heeft Israël witte fosfor gebruikt ter ondersteuning van het militaire offensief in de Gazastrook, de voornaamste slachtoffers, de gewone burger in Gaza. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft dit bevestigd in een rapport.

”Het Israëlisch leger heeft de witte fosfor niet enkel gebruikt in open gebieden als een scherm voor haar troepen.” aldus Fred Abrahams, senior noodgevallen-onderzoeker bij Human Rights Watch, en co-schrijver van het rapport.

”Er werden meerdere malen brandbommen met witte fosfor afgevuurd door het Israëlische leger boven dichtbevolkte gebieden in de Gazastrook, zelfs wanneer er geen troepen aanwezig waren in de betreffende gebieden én deze ook gebruik konden maken van een veiliger alternatief, namelijk rookgranaten. Hierdoor zijn er onnodig veel burgers verwond en vermoord  in de Gazastrook “.
In mei 2009 stelde de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ook het gebruik van witte fosfor door NAVO-eenheden in Afghanistan aan de kaak, naar aanleiding van een incident op 14 maart 2009, waarbij een 8-jarig meisje in het Alahsay-district in het oosten van de provincie Kapisa ernstige brandwonden zou hebben opgelopen door witte fosfor-munitie.

Uit de vrijgegeven rapporten blijkt dat de Amerikaanse overheid op de hoogte was van de activiteiten van Monsanto en dat zij tevens het enige bedrijf zijn in de VS dat witte fosfor produceert. Monsanto is het enige bedrijf dat witte fosfor levert aan de Amerikaanse overheid.

Roundup
Het bedrijf Monsanto heeft in het verleden een zeer gevaarlijke reputatie opgebouwd, alvorens het bedrijf zijn intrede maakte in de voedselindustrie.
Sinds het begin van de 20e eeuw is Monsanto verantwoordelijk voor de productie van verscheidene toxische stoffen die variëren van cafeïne tot aan Agent Orange die gebruikt werd tijdens de Vietnamoorlog.

Het chemische bestrijdingsmiddel Roundup van Monsanto staat bekend als zeer gevaarlijk voor mens en milieu. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het belangrijkste bestanddeel in het bestrijdingsmiddel Roundup, namelijk Glysofaat kankerverwekkend is. Het bestrijdingsmiddel dat verantwoordelijk is voor tientallen plantenziektes, wordt nog steeds verkocht in Nederland.


Monsanto is een bedrijf waarvoor wij jullie niet genoeg voor kunnen waarschuwen. We moeten kosten wat het kost iedereen op de hoogte brengen over de activiteiten en risico’s van dit bedrijf, aangezien de Mainstream Media in Nederland de handen voor de ogen houden, en de vingers in de oren stoppen.

Het is belangrijk om uw familie en vrienden te waarschuwen voor de grote gevaren die Monsanto met zich mee zal brengen indien het voet aan de grond krijgt op de voedselmarkt in Europa. Het is belangrijk dat de consument het voortouw neemt in de strijd tegen Monsanto, door de aankoop van het bestrijdingsmiddel Roundup te boycotten en te kiezen voor een natuurvriendelijker alternatief.

Op veel vlakken zal Monsanto moeilijk te bestrijden zijn maar één ding is zeker, als het ons lukt om Monsanto in Europa economisch pijn te doen, dan zijn wij als burgers in staat om veel grotere dingen te bewerkstelligen tegen bedrijven die onze gezondheid bedreigen.

Een beter Nederland begint bij jezelf.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]