Hoe de heiligste kerk voor Christenen bewaakt wordt door twee Islamitische families

 

De Heilig Grafkerk in Jeruzalem wordt beschouwd als de heiligste plaats in het Christendom. Volgens christenen is dit de plek waar Jezus Christus werd gekruisigd, begraven en opgewekt uit de dood. Elk jaar wordt er tijdens Pasen de hele zondag door ceremoniële bijeenkomsten gehouden, zo ook vandaag. Elke Christen kent de kerk, toch weten maar weinigen dat de sleutel van de deur van de heilige kerk al jarenlang in handen is van twee islamitische gezinnen, die de kerk tot op de dag van vandaag beheren.

De Christelijke kerk staat in de ommuurde oude stad in Jeruzalem. De kerk wordt ook wel de Kerk van de wederopstanding genoemd. Het is sinds de 4e eeuw een belangrijk pelgrimsoord voor christenen. Op de plaats van de kerk hebben meerdere kerken gestaan, die tijdens oorlogen en branden verloren gingen. De oorspronkelijke kerk van het Heilig Graf werd gebouwd in de 4e eeuw na Christus, tijdens het bewind van keizer Constantijn. Deze structuur werd uiteindelijk vernietigd tijdens de 11e eeuw na Christus door de Fatimiden, hoewel de kerk niet lang na de vernietiging door de Byzantijnen werd herbouwd.

Vanaf de tijd van de kruistochten tot aan de 19e eeuw, had de kerk drie bewakers – één van de Grieks-orthodoxe kerk, één van de Armeens Apostolische, en één van de rooms-katholieke kerken. In de 19e eeuw werd deze bewaarneming verlengd tot drie meer kerken, namelijk de Koptisch-orthodoxe, de Ethiopische Orthodoxe en de Syrisch-orthodoxe kerken. De laatste drie kerken hadden minder verantwoordelijkheden ten opzichte van de drie oorspronkelijke bewaarders. Hoewel deze bewaarders over het algemeen vreedzaam samenleefden met elkaar, ontstonden er af en toe conflicten tussen hen, soms leidend tot gewelddadige confrontaties. Dit werd later de belangrijkste motivatie om de algemene bewaarneming van de kerk in de handen van een islamitische familie te leggen. De familie Nuseibeh, waarvan de oorsprong ligt in de stad Medina en beweren relaties te hebben met de profeet Mohammed, werden gekozen voor deze taak.

De kerk’s Co-bewakers
Volgens de familie Nuseibeh, was het pas in de 16e eeuw (toen Jeruzalem onder Ottomaanse heerschappij viel) dat de familie Joudeh werd aangesteld als de ‘co-bewakers’ van de kerk. De Joudehs zelf beweren echter dat ze de bewakers van de kerk zijn sinds de tijd van Saladin. Vandaag de dag heeft de familie Joudeh de taak op zich genomen van de bescherming en het beheren van de sleutel, terwijl de familie Nuseibeh verantwoordelijk is voor het dagelijks openen van de poort naar de kerk. Eigenlijk zijn er twee sleutels die de deur van de kerk kunnen openen. Eén waarvan wordt beweerd 850 jaar oud te zijn, alhoewel de sleutel is gebroken, en dus ook niet meer wordt gebruikt. De andere is 500 jaar oud en de enige functionerende sleutel die in een klein kantoor aan de kerk verbonden wordt gehouden. Sinds het einde van de 19e eeuw wordt er elk jaar een ceremonie gehouden door de drie belangrijkste christelijke denominaties hun erkenning van de islamitische bewaarneming van de kerk van het Heilig Graf te vernieuwen.

Adeeb Joudeh met de sleutel van de kerk

De sleutel van de kerk wordt meerdere malen per jaar overgedragen aan Christelijke priesters, die vervolgens worden toegestaan ​​om de deur te openen in de ochtend, waarna het wordt teruggegeven aan de islamitische familie. Deze vindt plaats op Witte Donderdag, Orthodoxe Goede Vrijdag en Stille Zaterdag voor de rooms-katholieke, de Grieks-orthodoxe en Armeense Apostolische Kerken.

Ritueel
Elke ochtend om half 5, reist Adeeb Joudeh van zijn appartement buiten de muren van de Oude Stad met de gietijzeren sleutel naar de kerk, netzoals zijn vader en zijn voorouders deden vóór hem. Eenmaal daar, vertrouwt hij de sleutel – die eruit ziet als een 30 centimeter lange ijzeren wig – aan Wajeeh Nuseibeh, die vervolgens klopt aan de poort van de kerk. Priesters en pelgrims die de nacht biddend doorbrengen schuiven vanuit de kerk, een houten ladder door een poort om hem te helpen het bovenste deel van de enorme deur te openen. Vervolgens opent hij de onderste deel waarna de kostbare sleutel terug aan Joudeh wordt gegeven. Het ritueel wordt elke avond om 07:30 omgekeerd herhaald, nadat honderden toeristen en pelgrims de kerk hebben verlaten. Tijdens de feestdagen, zoals de Heilige Week, en vandaag met Pasen, vindt de uitgebreide openings- en slotceremonie meerdere malen per dag plaats. Bekijk hieronder beelden van deze ceremonie.

Dit verhaal is één van de vele redenen waarom haat en islamofobie niet thuis hoort in Europa en zeker niet in ónze maatschappij. Er wordt in zowel de media, als de politiek op een onverantwoorde en populistische manier ingezoomd op de verschillen tussen bevolkingsgroepen, puur voor eigen gewin. Wij hebben in het verleden meerdere malen aangegeven hoe belangrijk het is om niet in de populistische praatjes te trappen, en wij zullen jullie hiervoor blijven waarschuwen in de toekomst. De Nederlandse samenleving is divers, en het is juist de diversiteit in onze samenleving die ons de kracht geeft om samen iets te bereiken. Wij willen aan degenen die het vieren, een fijn Pasen toewensen!

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”280″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]