Nederlandse overheid gaat illegaal Syrië bombarderen

Anti-war activists protest outside Downing Street, central London, in a demo organised by Stop the War Coalition against a military intervention in Syria. British Prime Minister Cameron is urging MPs to support his 36-page case for the UK to take part in airstrikes.
Vrijdag zal de ministerraad de beslissing bekrachtigen om Syrië illegaal te bombarderen. Juist, u leest het goed: ons kikkerlandje gaat zich (opnieuw) mengen in een strijd ergens ver weg in het midden-oosten, en we gaan hierbij ook gelijk internationale verdragen schenden. Terwijl Nederlandse burgers aan het demonstreren zijn tegen de mensen die vluchten voor de oorlog, besluit de overheid om mee te doen met de oorlog wat uiteindelijk zal leiden tot nóg meer vluchtelingen. Syrië is een soeverein land, lid van de VN en heeft ons nooit aangevallen of bedreigd. Zonder toestemming van de huidige president Bashar al-Assad, heeft Nederland geen enkel recht om binnen de landsgrenzen van een ander VN-lid bombardementen uit te voeren. Sterker nog, Nederland heeft nog nooit contact gezocht met de Syrische president Assad voor een eventuele samenwerking tegen het terreur in het land. Kunnen we kabinet Rutte-II binnenkort dagen voor het internationaal gerechtshof?

Regeringspartij VVD wilde al langer militair ingrijpen in Syrië, maar coalitiegenoot PvdA was onderling verdeeld. PvdA-kamerlid Michiel Servaes maakte vandaag bekend dat ook zijn fractie akkoord ging, waardoor er nu een ruime meerderheid te vinden is voor de bombardementen in Syrië. De beslissing kan vrijdag ten vroegste genomen worden. De Nederlandse burger heeft maar 2 dagen de tijd gekregen om van zich te laten horen.

‘Volkenrechtelijk mandaat’
Een militaire ingreep in Syrië zonder mandaat van de Verenigde Naties is in strijd met het internationaal recht. Er is op dit moment geen mandaat van de VN, dus elke militaire actie die Nederland wilt gaan ondernemen in Syrië is op dit moment illegaal. PvdA-Kamerlid Servaes beweert dat er nu voldaan wordt aan twee belangrijke voorwaarden van de PvdA:

Er is een volkenrechtelijk mandaat en er is een politiek proces op gang gekomen. Vorige week zijn de gesprekken tussen het Assad-regime en de oppositie begonnen.

Er wordt opnieuw over een ‘volkenrechtelijk mandaat’ gesproken terwijl daar geen sprake van is. Ook bij de inval in Irak werd er gesproken over een volkenrechtelijk mandaat, terwijl later bleek dat dit helemaal niet het geval was. Deze inval werd toen door het kabinet Balkenende “politiek gesteund”. Volgens Balkenende was de inval wel gelegitimeerd, en dankzij een boel leugens en propaganda is de Nederlandse bevolking erin getrapt. Een rapport onder leiding van oud-president Willibrord Davids van de Hoge Raad der Nederlanden signaleerde zeven jaar na de inval dat het volkenrechtelijk mandaat echter ontbrak. Laten we ons opnieuw door de leugens van ons kabinet misleiden?

Bombardementen zijn tegen het internationaal recht
Alle landen zijn soeverein en gelijk en het zou een inbreuk maken op de soevereiniteit van een land als er gedreigd wordt met oorlog of als er oorlog gevoerd wordt. Slechts in twee gevallen is het gerechtvaardigd om een oorlog te voeren. Deze twee gevallen staan ook in het VN-Handvest.

 1. Mandaat van de VN-Veiligheidsraad
  De eerste mogelijkheid om een gerechtvaardigde oorlog te beginnen is als er een mandaat van de VN-Veiligheidsraad is op grond van artikel 39 van het VN-Handvest. De Veiligheidsraad stelt vast of er sprake is van een bedreiging van de vrede, verbreking van de vrede of een daad van agressie en kan aanbevelingen doen of maatregelen treffen. Een mandaat van de VN ontbreekt op dit moment.
 2. Zelfverdediging
  De andere mogelijkheid om een gerechtvaardigde oorlog te beginnen is als er sprake is van zelfverdediging. Dit kan zowel individuele zelfverdediging zijn als collectieve zelfverdediging. Van zelfverdediging is geen sprake, aangezien Syrië nog nooit Nederland heeft aangevallen of bedreigd.

Volkenrechtelijk adviseur professor Nollkaemper van de Universiteit van Amsterdam meldt in een brief aan het kabinet dat hij een militaire interventie in de gegeven situatie onrechtmatig acht. Professor Nollkaemper wijst erop dat het gebruik van geweld volgens het VN-Handvest alleen is toegestaan als er een mandaat van de Veiligheidsraad is of bij zelfverdediging. Dat is op de situatie in Syrië nu niet van toepassing.
Volgens Nollkaemper zijn belangrijke voorwaarden van een ‘humanitaire interventie’ dat er sprake is van van een dringende noodzaak en dat het belangrijkste doel van de interventie het stoppen van schendingen is.

Bevolking wordt misleid
Om een oorlog te beginnen moet er eerst publieke steun worden vergaard. Indien de oorlog onrechtmatig uitgevoerd wordt, kan deze steun enkel door manipulatie ontstaan. Dit wordt door middel van propaganda en veel leugens bereikt. Er zijn drie primaire psychologische technieken die kunnen worden gebruikt om de publieke opinie te manipuleren.

 1. De indruk wekken dat de agressor (Nederland) daadwerkelijk handelt uit zelfverdediging of ter verdediging van een hulpeloze natie.
  Dit kan worden gedaan door het overdrijven van de gevaren van een vijand, het vervaardigen van een aanval en de vijand hiervoor beschuldigen, of door het opzettelijk provoceren van de vijand in een reactie.
 2. Het opbouwen van een kruistocht mythologie, die de aanvallers presenteert als het vechten voor een hoger ideaal, of voor het welzijn van de hele mensheid. In ons huidige tijdperk zijn ‘het verspreiden van democratie’, de ‘strijd tegen het terrorisme’ en ‘het verdedigen van de mensenrechten’ de meest gebruikte smoes.
 3. De-humaniseren van de vijand. Elke oorlog is een massamoord van de burgerbevolking. Daarom is het essentieel om de vijand als kwaad, barbaars en onmenselijk te presenteren. Burgers en soldaten zouden anders vraagtekens kunnen zetten bij de ethiek van de militaire acties, en dit willen ze voorkomen.

De overheid van de V.S. heeft een lange roemruchte geschiedenis met het gebruik van dit soort technieken, maar ook de Nederlandse media doen graag mee met dit soort manipulatie. Deze technieken worden vandaag de dag nog steeds gebruikt omdat ze simpelweg werken: De bevolking blijft erin trappen, ook in Nederland.

Demonstratie tegen het besluit van de Engelse regering om in Syrie mee te bombarderen.
Duizenden gingen de straat op in Londen na het besluit van de Engelse regering om illegaal in Syrië te bombarderen. De Nederlandse burger daarentegen is zich (nog) van geen kwaad bewust. 28 november 2015


Gevolgen voor Nederland
De bombardementen zonder samenwerking van Assad kunnen leiden tot een nog grotere chaos in Syrië. Rusland steunt Assad’s troepen om Syrië overeind te houden, Nederland daarentegen steunt (net als de V.S.) de oppositie. Gister werd bekend dat de PvdA nu ook militaire acties in Syrië steunt. Ook kreeg de Nederlandse bevolking te horen dat de politie voortaan machine-geweren mogen gaan dragen, en dit is niet voor niets nu beslist. Daesh (ISIS, IS) heeft al eerder gewaarschuwd voor ‘bloedige bomaanslagen’ tegen landen die tegen Daesh vechten. In plaats van onszelf neutraal op te stellen, bemoeien we met een oorlog waarbij we ook nog eens van onszelf een potentieel doelwit maken voor de terreurgroep. Daarnaast kan er met zekerheid gezegd worden dat nog meer Syriërs het land uit zullen vluchten, aangezien Nederland de oppositie zal gaan steunen.

Derde wereldoorlog?
Men spreekt van een wereldoorlog als een meerderheid van de grootste en sterkste landen over de hele wereld bij de oorlog betrokken is. Binnen de internationale coalitie voeren naast de Verenigde Staten ook Frankrijk, Groot-Brittannië en Turkije illegaal operaties uit in Syrië. Rusland daarentegen voert luchtaanvallen uit op verzoek van de Syrische president, en dus volgens de regels. U kunt zich voorstellen dat een incident in de lucht snel kan escaleren. Willen wij als kikkerlandje ons nou echt in een positie plaatsen waarbij we het risico lopen op een confrontatie met Rusland?

Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind.

— John F. Kennedy


[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]