Het TISA-akkoord: “Het verdrag dat uw leven voorgoed zal veranderen”

tisa

Ondanks al het verzet en protesten die de afgelopen maanden plaatsvonden tegen het TTIP-handelsverdrag, heeft het Europees Parlement gister ingestemd met een compromis die de deuren voor buitenlandse multinationals wagenwijd open zet. Terwijl Europa zijn handen vol had aan Griekenland, hadden parlementsvoorzitter Martin Schulz en sociaal-democraat Bernd Lange blijkbaar genoeg tijd om een compromisvoorstel in elkaar te sleutelen omtrent de fel bekritiseerde arbitragemechanisme (ISDS).

Vol afschuw en ongeloof werd dit compromisvoorstel met een ruime meerderheid in het Europees Parlement aangenomen. Het voorstel kon rekenen op steun van de VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en SGP binnen het Europees Parlement.

Het is ongelofelijk en bijna niet te bevatten dat deze partijen de stem van 2.3 miljoen Nederlanders ondanks al het verzet in de vorm van verschillende petities en e-mailacties compleet negeerden en als “rechts” blok besloten te kiezen voor de kant van de multinationals in plaats van mens en milieu.

Een akkoord over het TTIP-handelsverdrag is dichterbij dan ooit. De onderhandelaar namens Europa, Eurocommissaris Cecilia Malmström heeft zich de afgelopen dagen enorm ingespannen om ervoor te zorgen dat de lidstaten zich niet zouden bedenken en tot een andere keuze zouden komen.

Net wanneer u denkt dat het allemaal niet erger kan, blijken de onderhandelende partijen bezig te zijn met iets veel groters, namelijk het TISA-akkoord.

Wij van destillewaarheid hebben voor u de onlangs vrijgegeven documenten van Wikileaks omtrent het TISA-akkoord geanalyseerd en kwamen tot de schrikbarende conclusie dat dit akkoord nóg gevaarlijker is dan het TTIP-handelsverdrag en het de macht en invloed van overheden in Europa definitief de das om doen. De Nederlandse Mainstream Media neemt ondanks de aanwezigheid van overbezette redacties en een scala aan onderzoeksjournalisten het besluit om deze belangrijke documenten niet te bestuderen en het Nederlandse volk hier niet over te informeren.

Wie doen er mee?
Binnen het TISA-akkoord onderhandelen maar liefst 50 landen over een financiële deregulering waarbij getracht wordt om wetten en regels te versoepelen of te verminderen, zodat er meer ruimte is voor particulier initiatief. Het akkoord dat de landen proberen te bereiken gaat nog verder dan de afspraken die deze landen in 2007 hadden gemaakt en uiteindelijk leidde tot de economische crisis. De 50 landen vertegenwoordigen bijna tweederde van de wereldwijde handel in dienstverlening.

Landen als: Noorwegen, Australië, Chili, Taiwan, Colombia, Costa Rica, Hongkong, IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein, Mexico, Nieuw-Zeeland, Canada, Oostenrijk, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Zuid-Korea, Zwitserland, Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie, met haar 28 lidstaten Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen omvat, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk doen mee aan de onderhandelingen.

Landen die behoren tot de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China & Zuid-Afrika) zijn uitgesloten en mogen niet deelnemen aan de onderhandelingen.

Wat is TISA?
De basisafspraken van de WTO, General Agreement on Trade in Services (GATS) zullen het fundament vormen voor de toekomstige TISA-akkoord. De onderhandelaars van het TISA-akkoord kunnen op deze manier, de armere landen binnen de WTO overtuigen om deel te nemen aan het TISA-akkoord. Hierdoor is een wijziging in de basisregels van het General Agreement on Trade in Services (GATS) niet nodig waardoor de rijkere landen, die de belangen van de grote multinationals vertegenwoordigen op weinig weerstand kunnen rekenen van de overige leden. Door nieuwe regels toe te voegen en bestaande regels te wijzigen kunnen de grote multinationals nog effectiever optreden tegen overheden. Als gevolg hiervan verliezen steeds meer overheden hun soevereiniteit en macht om hun eigen regels op te kunnen stellen die in het voordeel zijn van de bevolking én eigen economie.

Wat forceert TISA?
Terwijl het TISA-akkoord dreigt met meer restricties tegen overheden, ligt aan de andere kant het probleem vooral in de basisregels die worden opgesteld door de rijkere landen.

Een kort rijtje van de implicaties die zullen optreden als het TISA-akkoord een feit is:

  • Het TISA-akkoord zorgt ervoor dat de multinationals meer speelruimte krijgen in de dienstensector. Functies die de dienstensector vervulden, zoals het sociale aspect, culturele aspect, zorg voor het milieu, het creëren van banen en de mogelijkheid tot zelfontplooiing zullen allemaal weggecijferd worden indien de multinationals het voor het zeggen krijgen. Mensen worden niet meer gezien als burgers van een land maar juist als ‘consumenten’.
  • De hoofdlijnen van het TISA-akkoord aangaande de binnenlandse marktwerking zorgen ervoor dat invloed van overheden drastisch afneemt. De overheden zullen niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld het bankwezen en toeristensector te kunnen reguleren zonder aangeklaagd te worden door de multinationals.
  • De privacybescherming is ook slechts een illusie. Regels en wetten die de privacy van elk individu beschermen bij het verwerken en verspreiden van persoonsgegevens mogen in de toekomst niet in strijd zijn met de regels van het TISA-akkoord.

Kortom, lidstaten van het TISA-akkoord zullen verplicht worden om de gezondheidszorg, kinderopvang, media, energievoorziening, watervoorziening en het openbaar vervoer open te stellen voor buitenlandse bedrijven. Zelfs in landen waar het privatiseren van de dienstensector mislukt is, zullen de overheden niet meer het recht hebben om de betrokken diensten terug te nationaliseren. Het ernstige is dat onze eerste levensbehoeften hier ook onder vallen.

Bankiers krijgen wat ze willen
Indien de betrokken landen het TISA-akkoord in de huidige vorm goedkeuren, dan zal de invloed van de financiële sector over de democratische besluitvorming nog groter worden dan voor 2008 al het geval was.

Buitenlandse investeerders in financiële producten zullen het recht krijgen om financiële wetgevende regels opgelegd door de lidstaten aan te vechten door middel van interne arbitrageprocedures (ISDS), waartegen geen beroep mogelijk zal zijn.

Samenvatting Wikileaks document

  • De geheimhouding van de onderhandelde teksten gaat nog verder dan die over het TPP-vrijhandelsakkoord tussen de VS en EU.
  • TISA wordt gepromoot door dezelfde regeringen die het gefaalde systeem van deregulatie hebben opgericht in de WTO en die wordt gezien als de voornaamste oorzaak van de economische crisis van 2008;
  • Dezelfde lidstaten van de WTO hebben alle pogingen geblokkeerd van andere lidstaten om dat systeem in vraag te stellen met het oog op hervorming;
  • Deze lidstaten willen het bestaande deregulatiesysteem uitbreiden met het TISA-akkoord, door de mislukte onderhandelingen in Doha van november 2011 te omzeilen en door het opstellen van een nieuw systeem, dat in toekomstige vrijhandelsakkoorden zal worden toegepast en uiteindelijk in de WTO zelf;
  • TISA wordt ontworpen voor, en in nauwe samenwerking met, de wereldwijde financiële sector, die verantwoordelijk is voor de opeenvolgende crisissen sinds 2008 en die er mee doorgaat de regelgeving aan banden te leggen in supranationale instellingen;
  • De gelekte teksten tonen aan dat van de staten die het TISA-akkoord gaan ondertekenen verwacht wordt dat ze hun huidige systeem van financiële deregulering verder gaan liberaliseren; ze zullen het recht verliezen om data te verzamelen over kapitaal dat buiten de eigen grenzen wordt geplaatst; ze zullen onder druk worden gezet om toxische financiële producten toe te laten en het risico lopen op gerechtelijke vervolging als ze maatregelen zouden nemen om een nieuwe crisis te voorkomen of te verhelpen.

Dringende oproep
Wat staat de grote multinationals nog in de weg zou u denken? Bijna niks, het enige waar de burgers in Nederland zich nog aan vast kunnen klampen zijn de mensenrechten en de levensbehoeften. Het probleem is dat als Nederland het TISA-verdrag ondertekent, er geen weg meer terug is. De mensen die de financiële sector volledig in hun handen hebben geven helemaal niks om uw gezondheid. Het enige wat telt is de winst die de banken en bedrijven maken op u.

Bent u ondanks het artikel nog steeds niet overtuigd dat wij als collectief dit soort machtswellustelingen een halt kunnen toeroepen, dan adviseer ik u te kijken naar verdragen als het PIPA, SOPA en ACTA. Al deze pogingen die ondernomen werden om de macht te grijpen zijn uiteindelijk mislukt door de wereldwijde aandacht onder de bevolking.

“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar [lawaai], breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”
– Jean-Claude Juncker, december 1999

Helaas wordt er in Nederland te weinig aandacht geschonken aan dit allesbeslissende verdrag. U moet wel weten dat het TISA alleen een kans van slagen heeft als het geheim blijft. Vergeet niet: er is een reden dat journalisten niets schrijven over TTIP en TISA.

Het wordt tijd dat wij als Nederlanders van onze politici gaan eisen om publiekelijk een standpunt in te nemen omtrent deze gevaarlijke ontwikkelingen. Doen we dit niet, dan zullen de onderhandelingen doorgaan totdat er geen weg meer terug is.

[wpdevart_like_box profile_id=”Destillewaarheid” connections=”6″ width=”300″ height=”400″ header=”0″ locale=”en_US”]