Foppen heeft lak aan voedselveiligheid en stopt kankerverwekkend middel in producten.

Nova tvornica Sardina

Ondanks de strenge wetten op het gebied van voedsel in Nederland en Europa is deze week opnieuw een voedselschandaal aan het licht gekomen, ditmaal bij het visverwerkingsbedrijf Foppen. Het bedrijf was al eerder betrokken bij het Listeria-schandaal en zelfs verantwoordelijk voor de grote Salmonella-uitbraak in 2012.

Deze week is bekend geworden dat het Nederlandse visverwerkingsbedrijf Foppen jarenlang natriumnitriet in zijn visworsten verwerkte. Omroep Gelderland onhult dit op basis van inspectierapporten die de omroep in handen heeft gekregen na een beroep op de Wet van Openbaar Bestuur (WOB).

Natriumnitriet is in combinatie met vis kankerverwekkend en bovendien wettelijk verboden.

Tóch kon dit bedrijf dat onder ‘verscherpt toezicht’ stond jarenlang het middel ongestoord toevoegen aan zijn producten blijkt uit de inspectierapporten. Uit de rapporten van november 2014 blijkt dat het bedrijf na een waarschuwing in 2010, nog steeds natriumnitriet verwerkte in haar visproducten. De NVWA heeft na de tweede constatering de voorraad die op dat moment bij de visverwerker aanwezig was vernietigd, maar besloot destijds vreemd genoeg om af te zien van een recall van het vis dat verwerkt was met natriumnitriet en al in de winkels lag.

Natriumnitriet
Volgens de World Cancer Research Fund International (WCRF) is natriumnitriet in combinatie met vis en vlees kankerverwekkend. Het komt vooral voor in bewerkt vlees zoals salami, hamburger of diepgevroren pizza’s.
Het is een middel dat gebruikt wordt om vlees langer houdbaar te maken. Het WCRF adviseert om geen natriumnitriet (vaak aangeduid met E250) te eten.

Reeks incidenten bij Foppen
Sinds 2010 overtrad het visverwerkingsbedrijf Foppen meerdere keren de wet. In 2010 was het voor eerst raak nadat bleek dat de zalm die verwerkt werd in het bedrijf, besmet was met Listeria, een dodelijke bacterie. In 2012 vond één van de grootste voedselschandalen in Nederland plaats. Weer wordt de naam van het visverwerkingsbedrijf genoemd, dit keer in verband met de Salmonella besmette zalm. 4 mensen overleden, en meer dan 23.000 werden ziek.

Het functioneren van de NVWA
Vanaf 2010 kwam het bedrijf onder toezicht van de NVWA. Foppen kreeg na het incident met de Listeria bacterie het etiket ‘oranje’ en kwam onder regulier toezicht. Het beleid van de NVWA rust op twee dingen, namelijk: de afhankelijk van de risico die de Nederlandse bevolking zou kunnen lopen & de historie van het bedrijf. In 2010 kwam de volksgezondheid ernstig in gevaar, dit omdat de zalm met de Listeria bacterie in veel grote supermarkten werd verkocht. Dan komt er ook nog eens bij dat Foppen geen actie ondernam om een recall op gang te brengen en de besmetting verzweeg voor de NVWA.

Na dit ‘incident’ bleef de NVWA vasthouden aan haar ‘milde’ beleid waarbij voedselverwerkingsbedrijven, hoe zwaar de overtreding ook is eerst een waarschuwing kregen. Mochten de bedrijven hier geen gehoor aan hebben gegeven dan volgt er een boete en onder toezicht plaatsing. Mochten de bedrijven hun praktijken alsnog voortzetten dan volgt er een bestuurlijke boete en in het ergste geval een recall en het sluiten van het betreffende bedrijf.

Sinds 2010 is Foppen door toedoen van de NVWA steeds maar blijven hangen in de eerste categorie en kwam het keer op keer weg met een boete en het onder toezicht plaatsen van het bedrijf. Foppen werd tussen 2014 en 2015 meer dan 10 keer gewaarschuwd en beboet door de NVWA. Dit terwijl het bedrijf gezien de ernst van de situatie in andere Europese landen allang opgerold was en het bestuur berecht.

In 2011 tikte de NVWA het bedrijf meerdere malen op de vingers. Dit keer omdat tijdens een controle vogelpoep en zwarte schimmel werd aangetroffen in de productieruimtes (zie auditrapporten op de site van het bedrijf). De NVWA vond dit niet ernstig genoeg om de producten die daar geproduceerd werden terug te roepen uit de supermarkten.

Het wankelende beleid van de NVWA, notabene dé instantie die verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid in ons land, leidde ertoe dat het bedrijf ondanks het ernstige incident wegkwam met een milde straf en door kon gaan met haar praktijken. De NVWA werd door allerlei beloftes van het bedrijf in slaap gesust.

Wordt het niet tijd dat wij als burgers openlijk vragen gaan stellen over het functioneren van de NVWA vooral nu ook het TTIP-handelsverdrag op komst is?

Fraude met etiketten
In 2012 vond er een grote Salmonella-uitbraak plaats in Europa als gevolg van de verspreiding van de met Salmonella besmette zalm afkomstig uit Griekenland. Het visverwerkingsbedrijf Foppen was verantwoordelijk voor deze uitbraak.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren terwijl het bedrijf onder verscherpt toezicht stond van de NVWA?

Het bedrijf werd in 2010 voor het laatst gecontroleerd door de NVWA. Uit latere rapporten bleek dat de NVWA zeer nalatig was bij het controleren van het bedrijf en dit terwijl de NVWA wist dat zulke controles bij degelijke visverwerkingsbedrijven in Nederland maar eenmaal per drie jaar plaatsvonden. Door de genomen maatregelen en verscherpte toezicht, vond de NVWA het niet nodig om een ‘systeemcontrole’ uit te voeren met als gevolg de Salmonella-uitbraak.

Deze nalatigheid heeft ertoe geleid dat het bedrijf kon frauderen met verpakkingsfolie. Foppen heeft tijdens de Salmonella-uitbraak verpakkingsfolie met het Nederlandse identificatiemerk in de Griekse vestiging gebruikt voor het verpakken van bepaalde gerookte zalmproducten. De zalm werd naar de Nederlandse vestiging in Harderwijk getransporteerd en van daaruit door heel Nederland verspreid. Dit leidde ertoe dat de herkomst van de zalm niet op tijd getraceerd kon worden met als gevolg, vier doden en 1150 ernstig zieke mensen in Nederland.

Foppen overtrad zodoende de wet en kreeg door het ‘milde’ beleid van de NVWA slechts een boete van €1.050 opgelegd. Dat er vier mensen overleden en 1150 mensen in Nederland ernstig ziek werden was voor de NVWA niet zwaar genoeg om het bedrijf te sluiten en het bestuur strafrechtelijk te vervolgen.

Hoe kunnen wij deze instantie, die berust is met het waarborgen van de Nederlandse voedselveiligheid in de toekomst nog vertrouwen?

De boete van €1.050 heeft het visverwerkingsbedrijf Foppen er helaas niet van kunnen weerhouden opnieuw de fout in te gaan, dit keer met het gebruik van het chemische stof natriumnitriet dat jarenlang door Foppen gebruikt werd bij het verwerken van visproducten.

Het Openbaar Ministerie
Ondanks het feit dat Foppen verantwoordelijk was voor het op de markt brengen van gezondheid schadelijke etenswaren zonder dat de consument hiervan op de hoogte was en dus misdrijf pleegde op grond van artikel 175 van het Wetboek en Strafrecht heeft de Minister van Veiligheid en Justitie meegedeeld dat het bedrijf Foppen niet kon worden aangemerkt als verdachte van dit strafbare feit, omdat er onvoldoende aanknopingspunten waren waaruit bleek dat het aan het bedrijf Foppen lag dat er besmette zalm op de markt werd gebracht.

Een omgekeerde wereld zou u zeggen. Ondanks dat het bedrijf bewust heeft gefraudeerd met etiketten was dit voor het OM niet genoeg om het bedrijf te vervolgen.

Kabinet Rutte II kijkt toe
Ondanks de grote voedselschandalen heeft de regering in Nederland zich niet openlijk durven uitspreken. Aangezien het NVWA valt onder toezicht van de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met als eindverantwoordelijke Edith Schippers (die tevens gezorgd heeft voor de enorme marktwerking in de zorg) zal ook in de toekomst het bedrijf weinig verantwoording hoeven afleggen en dit terwijl we in Nederland met de Warenwet één van de strengste zo niet het strengste land zijn binnen de Europese Unie wat betreft voedselwetgeving. Duidelijk is dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen bedrijven afhankelijk van de economische belangen die een bedrijf vertegenwoordigt. Ondanks dat de Salmonella- en natriumnitriet affaires behoren tot de grootste voedselvergiftigingszaken van Nederland wordt er mild omgegaan met de firma Foppen.

Hoe nu verder?
De Nederlandse Mainstream Media benoemen enkel de feiten, terwijl de Nederlandse burger verlangt naar een kritische ondertoon. Opnieuw is de gezondheid van de Nederlandse bevolking in gevaar en toch wordt dit door de politiek en betrokken instanties weggewuifd. Onze eis is dat op basis van dit rapport er opnieuw Kamervragen gesteld moeten worden over de activiteiten van de firma Foppen en de daadwerkelijke invloed van de NVWA en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Onder het toeziend oog van eindverantwoordelijke, Edith Schippers heeft Foppen vijf jaar lang zijn gang kunnen gaan.

Hoe kan een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de grootste voedselbesmetting aller tijden in Nederland met vier doden en 23.000 besmettingsgevallen wegkomen met een boete van 4200,00? 

Waarom wordt er elk jaar een fortuin uitgegeven aan het bestrijden van kanker, maar worden de oorzaken hiervan niet aangepakt?

Indien de politiek weigert doeltreffende maatregelen te nemen om de voedselveiligheid in Nederland te verbeteren, dan kunnen de conclusies getrokken worden en zullen wij samen ervoor gaan zorgen dat dit bedrijf zo spoedig mogelijk haar deuren sluit.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”550″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]

1 gedachte over “Foppen heeft lak aan voedselveiligheid en stopt kankerverwekkend middel in producten.”

  1. Ik denk dat als je als gewone burger alles zou weten, van wat er in voedingswaren zit, dat ge op slag een pak minder gaat eten…

Reacties zijn gesloten.