Waarom het belangrijk is om a.s. zondag de straat op te gaan

crowd (2)

Het is tijd voor wat positievers geluid, en dat is er nu. Acteur Nasrdin Dchar, bekend van o.a. de films Rabat en Lotus, is afgelopen voorjaar een beweging gestart die Nederland hard nodig heeft. Hij wilt met zijn stichting een platform bieden aan de mensen die diversiteit omarmen en samen sterk willen staan voor een Nederland waar ‘ondanks de verschillen, eenheid voorop staat’. De beweging heet ‘IEDER1’, en de eerste parade vindt a.s. zondag plaats in Amsterdam. Het doel van de parade is een kentering teweegbrengen in het debat waarin verdeling, angst en vervreemding de boventoon voeren. Een initiatief waar wij volledig achter staan. 

IEDER1 kwam van de grond nadat acteur Nasrdin Dchar een aantal mensen vroeg met hem mee te denken hoe een stem te geven aan alle Nederlanders die onze verschillen zien als een kracht, in tijden waarin negatieve sentimenten en polarisatie hoogtij vieren. De vluchtelingencrisis en aankomende verkiezingen maken het des te belangrijker juist het positieve verhaal van diversiteit te belichten, en te waarschuwen voor de gevaren van polarisatie. Sinds de lancering hebben duizenden mensen en organisatie zich al aangesloten. Op het festival Lowlands gaf Nasrdin een speech waarin hij duidelijk maakt waarom een verandering hard nodig is. Bekijk hieronder de beelden.

 

Media
Helaas is de Nederlandse samenleving erg verzwakt de laatste tijd. Men vertrouwt elkaar niet meer, en is soms zelfs bang van elkaar. De media hebben hier een hele grote rol in gespeeld. Angstgevoelens tussen verschillende bevolkingsgroepen worden versterkt door middel van negatieve berichtgeving. De aandacht wordt gefocust op de slechtste onder ons (Zaandamse ‘treitervlogger’, Pegida, etc.), terwijl organisaties die ons dichterbij elkaar brengen, zoals IEDER1, worden genegeerd. Dit gebeurt ook op andere manieren. Zo heeft de universiteit van Amsterdam heeft een interessant onderzoek verricht naar de jeugdcriminaliteit en de media-aandacht hierover. Tussen 2000 en 2007 nam het aantal jongeren van 12 tot 25 jaar dat in aanraking kwam met politie of justitie in verband met criminaliteit jaarlijks toe. Daarna trad een kentering op: de geregistreerde jeugdcriminaliteit nam na 2007 af. Toch bleven de media net zoveel berichten over jeugdcriminaliteit als ervoor. Hierdoor is deze positieve ontwikkeling amper opgepikt door de samenleving, waardoor het negatieve denkbeeld bleef voortbestaan. Polarisatie is een direct gevolg hiervan.

NOS

Is polarisatie gevaarlijk?
De oorzaken van polarisatie en radicalisering zijn verschillend en staan nooit op zichzelf. Toch hebben de twee een duidelijk verband. Religieuze en ideologische motieven spelen soms een rol. Maar ook polarisatie kan iemand op het pad van radicalisering brengen. Nederlandse jongeren met buitenlandse namen die niet bijvoorbeeld aan werk komen vanwege hun naam, kunnen vatbaar zijn voor radicalisering. Maar ook extreem-rechts geweld is een gevolg van polarisatie. Polarisatie kan het (onbedoelde) gevolg zijn van ongelukkig geformuleerde uitspraken, een incident, maar kan ook opzettelijk veroorzaakt zijn om angst te kweken. Bovendien is de werking van negatieve berichten en geruchten krachtiger dan die van positieve berichten en geruchten. Als een bevolkingsgroep in een kwaad daglicht wordt gesteld, en dit continu wordt herhaald, schept dat voor terroristische en gewelddadige groepen een voedingsbodem onder die bevolkingsgroep. Uiteindelijk kan een sfeer van wantrouwen ontstaan. Polarisatie kan op deze manier escaleren, en leiden tot rellen, terrorisme of zelfs een (burger)oorlog. Binnen gemengde maatschappijen neemt de bereidheid tot samenwerking af, zodat dit de eventuele economische ontwikkeling eveneens afremt. Juist daarom is het belangrijk dat de Nederlandse bevolking weet wat de gevaren en gevolgen zijn van polarisatie. Reden genoeg om van ons te laten horen a.s. zondag.

Parade
Op zondag 25 september organiseert IEDER1 een grote parade; voor iedereen en samen met iedereen. Een dag waarop we met zoveel mogelijk mensen de straat op gaan om te laten zien hoe divers Nederland is en onze verschillen te vieren. Omdat wij geloven in elkaar en samen willen werken aan een nog mooier Nederland. Met de parade van IEDER1 wordt er een beweging gecreëerd van positiviteit, inclusiviteit en begrip. Verenigingen, organisaties, individuen, vriendengroepen of de buren; alles kan en je mag iedereen meenemen! Op het Museumplein zullen verschillende sprekers en artiesten hun hoop en zorgen uitspreken op een groot podium. De Parade van IEDER1 is een moment waarop we elkaar vreedzaam ontmoeten, inspireren en naar elkaar durven luisteren. Omdat het tijd is om in beweging te komen.

Landelijke campagne
De Parade van IEDER1 is onderdeel van een grote campagne die op dit moment gevoerd wordt. Het is een campagne die de positieve verhalen vertelt, maar tegelijkertijd de problemen niet ontkent. Inmiddels hebben vele mensen en organisaties vanuit het land, met verschillende religies, levensovertuigingen en ideeën, IEDER1 omarmd. Met deze campagne wil IEDER1 uiteindelijk zoveel mogelijk mensen mobiliseren om een positief geluid te laten horen.

IEDER1 is een brede beweging van iedereen die zich kan vinden in de volgende uitgangspunten: Diversiteit is een feit. Ons land bestaat uit verschillen en juist de verschillen maken ons sterk. We moeten het samen doen – hoe verschillend we ook zijn. Juist samen zijn we sterker. IEDER1 is een progressieve beweging met een maatschappelijke boodschap. Zonder politiek stempel en niet politiek gebonden. We schuwen de moeilijke gesprekken die bij dit onderwerp horen niet. IEDER1 zoekt naar nuance: weg van stigmatisering en versimpeling.

Zoals Nasrdin het zelf prachtig formuleert: Willen we in een Nederland wonen dat in 2017 collectief stemt voor angst en verdeling? Of stemmen we voor een mooi Nederland dat haar weg vindt in een diverse samenleving? Diversiteit is juist een van onze grote krachten. Als we de handen nou eens ineenslaan? Als we beginnen met de verschillen die er zijn te zien als een kracht. Als we mét elkaar praten, in plaats van over elkaar. Als we inzien dat Nederland allang divers is en alleen nog maar meer divers zal worden. Als we dit vieren en erkennen dat we het samen moeten doen in dit land. Dan zullen wij, ondanks de verschillen, één Nederland vormen. Loop mee met de parade van IEDER1 a.s. zondag, en laat zien dat de Nederlandse bevolking zich niet laat verdelen door negatieve berichtgeving, radicale politieke leiders en terroristische organisaties. Ook wij zijn IEDER1.

Meer informatie over de parade vind je hier.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”280″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]