Ruim 300.000 Duitsers de straat op tegen de handelsverdragen TTIP en CETA

TTIPprotest

Honderdduizenden Duitsers hebben zaterdag in verschillende steden gedemonstreerd om hun afkeur te laten zien tegen het geheimzinnige Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) en de Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), een vergelijkbaar handelsverdrag met Canada. De organisatoren telden een indrukwekkende 320 duizend deelnemers. Ook waren er demonstraties in onder meer Wenen, Salzburg, Gothenburg en Stockholm. De berichten in de Nederlandse media over de demonstratie gingen vooral over de getallen. Ze konden het maar moeilijk geloven dat er zoveel weerstand is tegen het verdrag.

Verschillende milieu- en gezondheidsorganisaties zijn het er over eens dat TTIP en CETA de gezondheid kunnen schaden. Ze waarschuwen -terecht- voor meer privatisering en commercialisering in de gezondheidszorg en sociale dienstverlening, wat tot minder aandacht voor patiënten en minder toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg kan leiden. Het is bovendien erg waarschijnlijk dat prijzen voor geneesmiddelen door strengere patentregelingen zullen stijgen, en zo publieke gezondheidsbudgetten – in veel landen nu al ondermaats – nog meer onder druk zullen zetten. Door arbitragemechanismen die bedrijven toelaten overheden aan te klagen voor maatregelen die hun winsten in het gedrang kunnen brengen, zullen overheden hun autonomie verliezen om een eigen beleid te volgen inzake gezondheidszorg, preventie en ziekteverzekering. TTIP dreigt zo onze gezondheid in handen van multinationals te geven. Daarnaast zullen voeding van slechtere kwaliteit, een hoger alcohol- en tabaksverbruik en lagere standaarden voor chemische producten mogelijk zeer kwalijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Elk weldenkend mens weet dat dit verdrag een enorm gevaar is, en grote gevolgen kan hebben voor de Europese bevolking.

Wat is TTIP?
De Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is kort gezegd een handelsverdrag tussen de EU en Verenigde Staten die ervoor zorgt dat alle handelsbelemmeringen tussen beide handelsblokken worden weggenomen. Alle Nederlandse- en Europese regels die ervoor dienden om de consument en milieu te beschermen, en waar generaties jaren voor gestreden hebben in Europa, komen op de tocht te staan. Door die regels weg te nemen, krijgen bedrijven nog meer ruimte om winst te maken. Ten koste van onze gezondheid en het milieu.

Waarom zijn TTIP en CETA zo gevaarlijk?
In Europa worden strenge eisen gesteld aan producten om consumenten, werknemers en het milieu te beschermen. Zo mogen voedsel en kleding met gevaarlijke pesticiden of hormonen niet in Europa worden verhandeld. De handelsverdragen gooien al deze afspraken overboord: als een democratisch genomen besluit de betreffende multinationals niet goed uitkomt en hun winsten daardoor in gevaar komen, kunnen de multinationals in kwestie besluiten dit aan te vechten. Dit kan dankzij een clausule in het TTIP-handelsverdrag waarmee multinationals die zich benadeeld voelen, schadeclaims kunnen indienen tegen een staat. Deze rechtszaken worden gevoerd in een besloten rechtbank, buiten de gebruikelijke paden om. En wanneer de rechtszaak gewonnen wordt door een multinational… juist! Dan mogen wij, de belastingbetaler, opdraaien voor de enorme claims en kosten.

Grote multinationals profiteren, burgers de dupe
Miljoenen bezorgde Europeanen dringen er bij de Europese Commissie op aan dat de onderhandelingen over het ingrijpende handelsverdrag TTIP gestaakt moeten worden. De bedoeling van TTIP is de handelsregels tussen Amerika en Europa te versoepelen. Lijkt een goeie deal, maar niet als er Europese verworvenheden op het gebied van volksgezondheid en milieu sneuvelen. Hormonen in vlees, giftige stoffen in kleding of GMO-voedsel: praktijken waar we in Europa eindelijk vanaf zijn, kunnen zomaar terugkeren met TTIP. Bovendien gaat het proces er niet erg democratisch aan toe: het Europees Parlement mag aan het eind van de onderhandelingsrit alleen een klap geven op de complete overeenkomst. Multinationals als Monsanto, McDonald’s en Nike profiteren enorm van dit verdrag.

ttip

Is TTIP nog tegen te houden?
Ja, dit is nog mogelijk. De TTIP onderhandelingen zijn al langer gaande, maar ze zijn nog niet afgerond. Sterker nog, het lijkt erop dat een overeenkomst tussen de twee handelsblokken steeds verder uit het zicht raakt. Het had er vorig jaar al moeten zijn, maar het overleg duurt maar voort en het einde is nog niet in zicht. Frankrijk en Duitsland zouden de stekker zelfs helemaal uit de onderhandelingen willen trekken. De instituties van de Europese Unie en haar lidstaten komen op dit moment niet tot een akkoord tijdens de onderhandelingen over TTIP.

Op 27 oktober willen Canada en de EU het CETA-verdrag definitief ondertekenen. Als het daarna in 2017 door het Europees Parlement wordt goedgekeurd, dan wordt het grotendeels direct ingevoerd. Maar zover hoeft het niet te komen. Milieudefensie organiseert op 22 oktober 2016 in Amsterdam een manifestatie tegen de verdragen. Dit is hét moment om aan de rest van Europa te laten zien, dat ook de Nederlandse bevolking het niet tolereert dat onze gezondheid op het spel wordt gezet. Sluit je aan bij het protest tegen de gevaarlijke handelsverdragen, en doe mee met de manifestatie op 22 oktober in Amsterdam! Kunt u zelf niet komen? Deel dit artikel om toch uw bijdrage te leveren. Facebook is een krachtig platform waar informatie makkelijk en snel gedeeld kan worden, laten we het wijs gebruiken.

[wpdevart_like_box profile_id=”destillewaarheid” connections=”show” width=”300″ height=”280″ header=”small” cover_photo=”show” locale=”en_US”]